การเตาบัต (การอภัยโทษ ) และ วิธีการเตาบัต


มาแรงรอบสัปดาห์