ข้อชี้ขาด การกล่าวคำอวยพรในวันอีด มีประโยคหรือสำนวนเฉพาะหรือไม่ ?


loading...

มาแรงรอบสัปดาห์