เหตุใดท่านนบีจึงเตาบัตเป็นจำนวนมาก ทั้งที่ท่านไม่มีบาปอะไรเลย?


loading...

มาแรงรอบสัปดาห์