ดุอาอ์ให้ขยันอ่านหนังสือ ดุอาสอบให้ติด มีความจำที่ดี เพิ่มพูนความรู้ให้แก่เรา


มาแรงรอบสัปดาห์