ดุอาอฺให้พ้นจากความเกียจคร้านในการทำอิบาดะฮฺ


มาแรงรอบสัปดาห์