อัลกุรอาน คือ อายะห์แรกที่ถูกประทานลงมา


มาแรงรอบสัปดาห์