บวช แต่ไม่ละหมาด มีค่าเท่ากับศูนย์


มาแรงรอบสัปดาห์