ปฏิบัติ 6 ประการ ให้การละหมาดนั้น “คูชัวะ” (มีสมาธิตั้งมั่น)


loading...

มาแรงรอบสัปดาห์