เพียงกล่าว อัลฮัมดุลิลลาฮ์ 2 ครั้ง ก็ได้รับความพึงพอพระทัยจากอัลลอฮ์


loading...

มาแรงรอบสัปดาห์