เนื้อกุรบานให้ต่างศาสนิกได้หรือไม่

26 กย. 56     58357

เนื้อกุรบานให้ต่างศาสนิกได้หรือไม่

ตอบ: ได้เลย

เนื้อกุรบาน ให้อาหารแก่คนยากจน

ซึ่งอัลเลาะห์ ไม่ได้บอกว่า คนยากจน ต้องเป็นมุสลิมเท่านั้น หมายถึงให้ต่างศาสนิกได้ ทั้งสดและผ่านการปรุง

แต่ซากาต ให้กับคนต่างศาสนิกไม่ได้ ยกเว้น มุอัลลัฟ (ยังไม่ได้เข้ารับอิสลาม,กำลังสนใจหรือลังเลว่าจะเข้ารับอิสลามหรือไม่)

เนื้อกุรบานให้ต่างศาสนิกได้หรือไม่

เป็นเพื่อน Line กับเรา