หนีไปนิกะห์กันสองคน ใช้ได้หรือไม่?

31 ตค. 60     27868

หนีไปนิกะห์กันสองคน ใช้ได้หรือไม่?

คำถาม: ถ้าชายหญิงรับชอบกันเมื่อฝ่ายชายไปขอฝ่ายหญิงแต่งงาน แต่พ่อแม่ฝ่ายหญิงไม่อนุญาต(ไม่ยกลูกสาวให้) ทั้งสองรักกันชอบกันมากจึงหนีไปแต่งงานข้างนอก เพื่อไม่ให้เกิดฟิตนะห์ อย่างนี้ใช้ได้หรือไม่?

ตอบโดย: อ.มูริด ทิมะเสน

คำถามนี้มีสองประเด็น

            ประเด็นแรก คือ  ประเด็นที่ฝ่ายชายไปสู่ขอฝ่ายหญิงแล้ว แต่ทางพ่อแม่ฝ่ายผู้หญิงไม่ยินยอมทั้งๆ ที่ทั้งสองรักชอบพอกัน ประเด็นนี้พ่อแม่ฝ่ายหญิงจะต้องเข้าใจหลักการของศาสนาที่ว่าด้วยการเกิดฟิตนะห์(ความหายนะ) เมื่อมีคนดี มีศาสนามาสู่ขอลูกสาว แล้วไม่ยกลูกสาวให้

ท่านอบู หาติม อัลมุซะนีย์ เล่าว่า ท่านรอซูลุลลอฮฺ(ศ็อลฯ) กล่าวว่า “เมื่อบุคคลหนึ่งที่พวกท่านพึงพอใจในศาสนาและมารยาทของเขามายังพวกท่าน(เพื่อสู่ขอลูกสาว) ดังนั้น พวกท่านจงแต่งงาน(ลูกสาวของพวกท่าน) ให้แก่เขา แต่หากว่าพวกท่านไม่กระทำเช่นนั้น (แน่นอนยิ่ง) ความเดือดร้อนแล้วความหายนะจะเกิดขึ้นบนหน้าแผ่นดิน พวกเรากล่าวถามท่านรอซูล(ศ็อลฯ) ว่า “โอ้ท่านรอซูลของอัลลอฮฺ หากชายผู้นั้น เป็นคนยากจนและไร้ตระกูล จะแต่งงานให้เขาไหม?” ท่านรอซูล(ศ็อลฯ) กล่าวตอบว่า “เมื่อบุคคลหนึ่งที่พวกท่านพึงพอใจในศาสนาและมารยาทของเขามายังพวกท่าน(เพื่อสู่ขอลูกสาว) ดังนั้น พวกท่านจงแต่งงาน(ลูกสาวของพวกท่าน) ให้แกเขา ท่านรอซูล(ศ็อลฯ) กล่าวเช่นนั้นสามครั้ง” บันทึกโดยติรฺมิซีย์ เป็นหะดีษหะสัน

 

            ประเด็นที่สอง คือ  การหนีไปแต่งงานข้างนอกเพื่อไม่ให้เกิดฟิตนะห์ น่าจะหมายถึงกลัวว่าจะละเมิดประเวณีหากไม่ได้แต่งงานกัน ประเด็นนี้ถือว่า กระทำไม่ได้เด็ดขาด เพราะเงื่อนไขหนึ่งของการแต่งงานคือจะต้องมีวะลีย์(ผู้ปกครอง) ของฝ่ายหญิงเป็นผู้ยินยอม หากการแต่งงานไม่มีวะลีย์ถือว่าการแต่งงานนั้นใช้ไม่ได้

            ท่านหญิงอาอิชะห์เล่าว่า ท่านนบีมุฮัมมัด(ศ็อลฯ) กล่าวว่า

            “ไม่ถือว่าเป็นการแต่งงาน นอกจากจะต้องมีวะลีย์(ผู้ปกครองฝ่ายหญิง)”

            จากท่านหญิงอาอิชะห์เล่าว่า ท่านนบีมุฮัมมัด(ศ็อลฯ) กล่าวว่า

            “สตรีใดก็ตามที่แต่งงานโดยมิได้รับอนุญาตจากวะลีย์ของนาง ถือว่าการแต่งงานของนางเป็นโมฆะ ท่านนบี(ศ็อลฯ) กว่าวเช่นนั้นถึงสามครั้ง” บันทึกโดยอบู ดาวูด และติรฺมิซีย์


islamhouse.muslimthaipost.com

เป็นเพื่อน Line กับเรา