คนใกล้ตาย ปฏิเสธไม่กล่าาวกะลิมะห์ ตกมุรตัดหรือไม่?

3 พย. 60     2211

คนใกล้ตาย ปฏิเสธไม่กล่าาวกะลิมะห์ ตกมุรตัดหรือไม่?

คนใกล้ตาย เราสอน กะลิมะห์เตาฮีดให้เขาแต่เขาบอกว่า กูไม่เอา จะถือว่าตกมุรตัดหรือไม่?

ตอบ : การสอนกะลิเมาะห์เตาฮีด “ลาอิลาฮาอิ้ลอั้ลลอห์” ให้คนใกล้จะตายมีหลักจากฮะดีษนบี (ซ.ล.) กล่าวความว่า :

ผู้ใดที่คำพูดสุดท้ายของเขาจบลงด้วยคำว่า ลาอิลาฮะอิ้ลลั้ลลอฮ์ เขาจะได้เข้าสวรรค์” 

 ในการสอนคนที่ใกล้ตายนั้น ต้องระวังรักษามารยาทในการสอนด้วย ต้องค่อยๆ สอนไม่ใช่เร่งเร้าให้คนที่ใกล้จะตายต้องพูดตามให้ได้ คนใกล้จะตาย กำลังเผชิญกับความกระวนกระวายอย่างหนัก กำลังผจญอยู่กับชัยตอนมารร้ายที่มาลวงล่อ

ดังนั้น คนสอนต้องเข้าใจอย่าไปเร่งรัดและการสอนนั้นไม่ควรเกิน 3 ครั้ง ถ้าหากเราสอนแล้วเขาไม่ตอบให้หยุดสอน ถ้าหากเขากล่าวคำปฏิเสธจะไปตัดสินว่าเขาเป็นมุรตัด (คนนอกศาสนา) ไม่ได้ เพราะเราไม่รู้ภาวะทีเขาเผชิญอยู่

โดย อดีตจุฬาราชมนตรี (นายประเสริฐ มะหะหมัด) และ อาจารย์อาดัม มะหะหมัด

เป็นเพื่อน Line กับเรา