ปลาหมักเกลือ อิสลามทานได้ไหม?

15 พย. 60     14547

ปลาหมักเกลือ อิสลามทานได้ไหม?

ปลาหมักเกลือ อิสลามทานได้ไหม?

การกินปลาหมักเกลือ นั้น หะรอม (ห้าม) เพราะมันเป็นสิ่งที่เหม็นเน่า คือ การที่ปล่อยให้เลือดแปลสภาพเป็นน้ำหนองและรวมตัวกันอยู่ หลังจากนั้น น้ำหนองค่อยๆ หยดลงไปชั้นล่าง ด้วยเหตุนี้เอง มันจึงถูกเรียกว่า الفسيخ เพราะว่า มันเป็นสิ่งที่ผ่านการเน่าเปื่อย

แท้จริงสิ่งที่เน่าเปื่อยนั้นมีกลิ่นเหม็นเน่า และแท้จริงปราชญ์ชาวโมร็อคโคท่านหนึ่งได้เขียนเกี่ยวกับเรื่องนี้เอาไว้ในตำราของท่านที่ชื่อว่า  ألف سيخ في عين من أحل الفسيخ  ส่วนปลาเค็มที่เรียกว่า  الرنجة  (อัร-รุนญะฮฺ) ซึ่งเป็นปลาเค็มอีกชนิดหนึ่งนั้น เป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับปลาหมักเกลือที่เรียกว่า الفسيخ (อัล-ฟะสีค) เพราะปลาเค็มที่เรียกว่า الرنجة (อัร-รุนญะฮฺ)  นั้น ได้ผ่านการฆ่าเชื้อแบคทีเรียโดยการทำให้สุกแล้ว ดังนั้น ปลาเค็มที่เรียกว่า الرنجة (อัร-รุนญะฮฺ) นั้น ถือว่าเป็นสิ่งที่ดี

sunnahstudent.com
islamhouse.muslimthaipost.com

เป็นเพื่อน Line กับเรา