บาปไหม? หากมุสลิมะฮ์ไม่สวมใส่ถุงเท้า

28 พย. 60     8008

บาปไหม? หากมุสลิมะฮ์ไม่สวมใส่ถุงเท้า

มุสลิมะฮ์ไม่ใส่ถุงเท้าบาปไหม นั้น จริงๆ แล้ว การไม่ใส่ถุงเท้านั้นไม่ได้ทำให้มุสลิมะฮ์คนนั้นบาปแต่อย่างใด แต่ที่บาปคือการไม่ปกปิดเท้า ฉะนั้น หากมีสิ่งใดก็ได้ที่สามารถใช้ปกปิดเท้าได้อย่างมิดชิด ก็สามารถใช้สิ่งนั้นได้

เอาเราะฮฺ  (อวัยวะพึงสงวนที่จำต้องปกปิด)  สำหรับสตรีมุสลิมะฮฺที่เป็นเสรีชน  คือ  เรือนร่างทั้งหมดของนางยกเว้นใบหน้าและฝ่ามือทั้งสองจนถึงข้อมือทั้งสองตามมัซฮับอัชชาฟิอีย์  แต่นักวิชาการชาวเมืองคุรอซานเล่าเอาไว้  ประเด็นหนึ่งว่า  ฝ่าเท้าทั้งสองของนางไม่ใช่เอาเราะฮฺและท่านอบูฮะนีฟะฮฺ,  อัซเซารีย์และอัลมุซ่านีย์  กล่าวว่า  :  เท้าทั้ง  2  ของนางไม่ใช่เอาเราะฮฺ  

ดังนั้น ถ้าถือตามทัศนะที่รู้กันในมัซฮับอัชชาฟิอีย์และตามคำกล่าวของอิหม่ามมาลิก  (ร.ฮ.)  ตลอดจนเป็นริวายะฮฺหนึ่งจากอิหม่ามอะฮฺหมัด  (ร.ฮ.)  ก็ถือว่า  สตรีมุสลิมะฮฺที่เป็นเสรีชนต้องปกปิดเท้าทั้งสองของนางด้วย  เพราะถือเป็นเอาเราะฮฺ  

ซึ่งการปกปิดนี้ทำได้  2  วิธีคือ  

1) สวมถุงเท้าที่หนาไม่เห็นสีผิว

2) สวมชุดคลุมกรอมเท้าโดยไม่เปิดเผยเท้าในขณะทำการสุหญูดหรือในเวลาเดินนอกละหมาด  

ทั้งนี้มีรายงานจากท่านหญิงอุมมุสะละมะฮฺว่า  นางได้ถามท่านนบี  (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม)  ว่า  :  ผู้หญิงจะละหมาดโดยสวมเสื้อ,  ผ้าคลุมศีรษะที่ไม่มีผ้าท่อนล่างคลุมได้หรือไม่?  

ท่านนบีกล่าวว่า  :  เมื่อเสื้อนั้นกว้าง  (หรือยาว)  คลุมปิดหลังเท้าทั้งสองของนาง!  (ก็ถือว่าได้)  อบูดาวูดรายงานด้วยสายรายงานที่ดี  และในรายงานของอิบนุอุมัร  ระบุว่าท่านนบี  (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม)  ให้สตรีปล่อยชายผ้าคลุมร่างของนางได้ราวหนึ่งคืบศอกเพื่อคลุมเท้าทั้งสองของนาง  อัตติรมิซีย์ระบุว่าเป็นหะดีษซ่อฮีฮฺ  ฉะนั้นถ้าหากไม่สวมถุงเท้าแต่ใส่ชุดยาวคลุมถึงเท้าทั้งสองก็ถือว่านางได้ปกปิดเอาเราะฮฺอย่างสมบูรณ์แล้ว

alisuasaming.org

เป็นเพื่อน Line กับเรา