อาบน้ำละหมาดในห้องส้วม ได้หรือไม่?

29 พย. 60     95179

อาบน้ำละหมาดในห้องส้วม ได้หรือไม่?

อาบน้ำละหมาดในห้องส้วม ได้หรือไม่?

ตอบโดย: อ. อาลี เสือสมิง

การอาบน้ำละหมาดในห้องน้ำที่มีส้วมอยู่ด้วย นั้นเป็น สิ่งที่สามารถกระทำได้ เพราะไม่มีข้อห้ามในเรื่องนี้ และการซิกรุลลอฮฺในห้องอาบน้ำ (อัล-หัมมาม) ก็ไม่มีบาปแต่อย่างใด เพราะการซิกรุลลอฮฺในทุกสภาพนั้นเป็นสิ่งที่ดี ตราบใดที่ไม่มีระบุสิ่งที่เป็นข้อห้ามเอาไว้ และท่านรสูล (ศ็อลลัลลอฮฺอะลัยฮิวะซัลลัม) จะรำลึกถึงอัลลอฮฺในทุกขณะของท่าน (ฟิกฮุสสุนนะฮฺ ; สัยยิดสาบิก เล่มที่ 1 หน้า 83)  ส่วนในขณะที่มีการปลดทุกข์นั้นถือเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจ (มักรูฮฺ) ในการพูดไม่ว่าจะเป็นการซิกรุลลอฮฺหรือไม่ก็ตาม (อ้างแล้ว 1/38) 

ดังนั้น สิ่งที่ปรากฏชัด คือ ขณะที่เรากำลังปลดทุกข์ในห้องน้ำที่มีส้วมอยู่ด้วย ก็เป็นที่น่ารังเกียจ (มักรูฮฺ) ในการกล่าวคำซิกรุลลอฮฺ ส่วรการอาบน้ำละหมาดในห้องน้ำที่มีส้วมอยู่ด้วยนั้นมิใช่เป็นการปลดทุกข์แน่นอน ประเด็นจึงอยู่ที่ว่าการเป็นที่น่ารังเกียจ (มักรูฮฺ) ในการกล่าวคำซิกรุลลอฮฺนั้นผูกพันอยู่กับสภาพในขณะที่ทำการปลดทุกข์หรือว่าผูกพันอยู่กับสถานที่ที่ใช้ในการปลดทุกข์ เช่น ส้วม สุขา กลางทุ่ง เป็นต้น 

ในกรณีที่เกี่ยวพันกับสภาพในขณะที่ทำการปลดทุกข์นั้น แน่นอนว่าการกล่าวคำซิกรุลลอฮฺเป็นที่น่ารังเกียจ (มักรูฮฺ) ส่วนในกรณีที่เกี่ยวพันกับสถานที่ เช่น อยู่ในห้องส้วมแต่ไม่ได้ปลดทุกข์ หากแต่ประสงค์จะอาบน้ำละหมาดในห้องส้วมดังกล่าว 

ถ้าเราถือเอา กรณีที่ 1 คือ เฉพาะในเวลาที่ปลดทุกข์ การกล่าวบิสมิลละฮฺขณะอาบน้ำละหมาดก็ไม่น่าจะเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจ (มักรูฮฺ) คือกล่าวได้เพราะเรามิได้ปลดทุกข์แต่เรากำลังอาบน้ำละหมาด แต่ถ้าเราถือเอา กรณีที่ 2 คือการเป็นที่น่ารังเกียจในกล่าวคำซิกรุลลอฮฺนั้นผูกพันอยู่กับสถานที่ด้วย กล่าวคือห้องน้ำที่มีส้วมอยู่ด้วยเป็นที่ที่น่ารังเกียจในการกล่าวคำซิกรุลลอฮฺ ก็ย่อมถือว่าการกล่าวบิสมิลลาฮฺซึ่งเป็นการซิกรุลลอฮฺในสถานที่ดังกล่าวเป็นที่น่ารังเกียจ (มักรูฮฺ) ก็ไม่ควรกล่าวบิสมิลลาฮฺในขณะทำการอาบน้ำละหมาดในห้องน้ำที่มีส้วมอยู่ด้วย 

อย่างไรก็ตาม การกล่าวบิสมิลลาฮฺในขณะทำการอาบน้ำละหมาดนั้น เป็นเพียงสุนนะฮฺที่ส่งเสริมให้กระทำ เท่านั้น เพราะอัล-หะดีษที่ระบุถึงการกล่าวบิสมิลลาฮฺในขณะอาบน้ำละหมาดเป็นหะดีษเฎาะอีฟ แต่มีสายรายงานหลากหลายที่รวมๆ แล้วทำให้มีน้ำหนักชี้ว่า การกล่าวบิสมิลลาฮฺในตอนเริ่มอาบน้ำละหมาดเป็นสิ่งที่มีมูลและเป็นสิ่งที่ดี (ฟิกฮุสสุนนะฮฺ ; สัยยิด สาบิก เล่มที่ 1 หน้า 50) 

เมื่อเห็นว่ าการกล่าวบิสมิลลาฮฺในขณะอาบน้ำละหมาด เป็นสิ่งที่ไม่บังคว รเพราะอยู่ในสถานที่ที่ไม่บังควรจะกล่าวคำซิกรุลลอฮฺก็ไม่ต้องกล่าวคำบิสมิลลาฮฺแต่อย่างใด และการอาบน้ำละหมาดนั้นถือว่าใช้ได้  แม้ไม่กล่าวคำบิสมิลลาฮฺก็ตาม เพราะเป็นเพียงสิ่งที่ถูกส่งเสริมให้กล่าว มิใช่เป็นองค์ประกอบหลัก (รุกนฺ) ของการอาบน้ำละหมาดแต่อย่างใด

ที่มา: alisuasaming.org
islamhouse.muslimthaipost.com

เป็นเพื่อน Line กับเรา