ลูกที่เกิดจากการทำซินา เป็นอิหม่ามได้หรือไม่?

30 พย. 60     5887

ลูกที่เกิดจากการทำซินา เป็นอิหม่ามได้หรือไม่?

เด็กที่เกิดจากการทำซินา โตขึ้นจะทำหน้าที่อิหม่ามได้หรือไม่?

ตอบโดย: อ. อาลี เสือสมิง

นักวิชาการสังกัดมัซฮับ อัช-ชาฟิอียฺ เช่น อัชชีรอชียฺ และอัล-บันดะนัยญียฺ กล่าวว่า :

การเป็นอิหม่ามของบุคคลที่บิดาของเขาไม่รู้ว่าเป็นใคร เช่น การเป็นอิหม่ามของลูกซินาเป็นสิ่งที่   คิลาฟุ้ลเอาลา  คือ ไม่ดีแต่ไม่ถึงขึ้นมักรูฮฺ คนที่มิใช่ลูกซินาจึงสมควรกว่าในการเป็นอิหม่าม  ท่านมุญาฮิดและอุมัร อิบนุ อับดิลอะซีซ ถือว่า มักรูฮฺ  ส่วนอิหม่ามมาลิกและอัล-ลัยษฺ กล่าวว่า : มักรูฮฺในการที่ลูกซินาจะเป็นอิหม่ามรอติบ (อิหม่ามโดยตำแหน่งหน้าที่)  

นักวิชาการส่วนใหญ่ (ญุมฮูรฺ) กล่าวว่า : ไม่เป็นอะไร!  (لابأس به)  ส่วนหนึ่งจากผู้ที่มีทัศนะนี้คือ  ท่านหญิงอาอิซะฮฺ (ร.ฎ.) , อะฏออฺ , อัล-หะสัน , อัซซุฮฺรียฺ , อัน- นะเคาะอียฺ , อัมรฺ อิบนุ ดีนารฺ , สุลัยมาน อิบนุ มูซา, อัษ-เษารียฺ , อัล-เอาซาอียฺ , อะฮฺหมัด , อิสหาก , ดาวูด และอิบนุ อัลมุนซิรฺ  (กิตาบ อัล-มัจญมูอฺ เล่มที่ 4  หน้า 181, 183)

ที่มา:   alisuasaming.org


เป็นเพื่อน Line กับเรา