มุสลิมสามารถนั่งทำสมาธิ ได้หรือไม่?

5 กพ. 61     2044

มุสลิมสามารถนั่งทำสมาธิ ได้หรือไม่?

ขอทำความเข้าใจเรื่องความหมายของคำว่า สมาธิเสียก่อน คำว่า สมาธิหมายถึงความตั้งมั่นแห่งจิต ความสำรวมใจให้แน่วแน่เพื่อเพ่งเล็งในสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยพิจารณาอย่างเคร่งเครียด เพื่อให้เกิดปัญญาเห็นแจ้งในสิ่งนั้น

เมื่อเข้าใจความหมายของคำว่า สมาธิแล้ว เราก็พอมองออกว่า การมีสมาธิเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับมนุษย์ผู้มีสติปัญญา ทั้งศาสนาและวิทยาศาสตร์จึงส่งเสริมเรื่องการมีสมาธิ ประเด็นสำคัญอยู่ที่วิธีการทำสมาธิและเป้าหมายของการทำสมาธิเท่านั้น

วัตถุประสงค์สำคัญของ การมีสมาธิในอิสลามก็ คือ มนุษย์จะต้องระลึกอยู่เสมอว่าตัวเขามิได้ดำเนินชีวิตเป็นอิสระอยู่ในโลกนี้โดยไม่ขึ้นกับใคร แต่ชีวิตของเขาทุกย่างก้าวล้วนมีพระผู้เป็นเจ้าที่เรียกว่าอัลลอฮฺเฝ้าดูและบันทึกการกระทำของเขาอยู่ และชีวิตที่แท้จริงหลังความตายของเขาจะมีชะตากรรมอย่างไรนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าเขาดำเนินชีวิตตามคำสั่งใช้และคำสั่งห้ามของพระองค์หรือไม่และมากน้อยเพียงใด

ส่วนวิธีการฝึกจิตใจให้มีสมาธิในการดำเนินชีวิตที่มีพระเจ้าเป็นเป้าหมายนั้นก็ คือ การหมั่นกล่าวคำยืนยันความศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียว การนมาซ การถือศีลอด การจ่ายทานและการทำฮัจญ์

ผมขอยกตัวอย่างดังนี้ก็แล้วกันครับ ในขณะนมาซ นอกจากจะเป็นการแสดงความจงรักภักดี ความเคารพสักการะและเป็นการยืนยันความศรัทธาต่ออัลลอฮฺแล้ว ผู้นมาซจะต้องพยายามตัดเรื่องวัตถุที่รกรุงรังอยู่ในความคิดและจิตใจออกไปให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ทั้งนี้เพื่อที่ความคิดและจิตใจทั้งหมดของเขาจะได้รำลึกถึงอัลลอฮฺได้อย่างเต็มที่

การถือศีลก็มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ถือศีลอดระลึกถึงอัลลอฮฺและยำเกรงพระองค์ ไม่กล้ากินไม่กล้าทำในสิ่งที่พระองค์ทรงห้ามตลอดทั้งวันทั้งๆ ที่ไม่ต้องเห็นพระองค์ แต่จะระลึกอยู่เสมอว่าพระองค์ทรงเห็นเราตลอดเวลา

การไปทำฮัจญ์ที่นครมักกะฮฺก็เป็นภาพจำลองให้มนุษย์ได้เห็นว่า วันหนึ่งมนุษย์ทั้งหลายจะต้องกลับหาพระเจ้าเพื่อรับการพิพากษาในสิ่งที่ตัวเองได้ทำไว้อย่างหลีกหนีไม่พ้น

นอกจากนี้แล้ว เมื่อเริ่มต้นทำสิ่งใด การกล่าวนามพระเจ้าก็ถือว่า เป็นมีสมาธิในการระลึกถึงพระองค์

ด้วยสมาธิดังกล่าวนี้เอง ที่ทำให้มุสลิมยังคงมีจิตใจมุ่งมั่นศรัทธาในพระเจ้าอย่างไม่เสื่อมคลายและต้องการดำเนินชีวิตตามคำบัญชาของพระองค์เพื่อที่จะกลับไปหาพระองค์ด้วยสภาพที่สะอาดบริสุทธิ์
ขอบคุณครับที่ให้เกียรติถาม ขอพระผู้เป็นเจ้าทรงชี้ทางครับ

ขอขอบคุณข้อมูลโดย:  อาจารย์ บรรจง บินกาซัน
islamhouse.muslimthaipost.com


เป็นเพื่อน Line กับเรา