คนต่างศาสนิกจับมือถือแขน ต้องล้างน้ำนะญิสหรือไม่? (เคยได้ยินมา)

6 กพ. 61     1018

คนต่างศาสนิกจับมือถือแขน ต้องล้างน้ำนะญิสหรือไม่? (เคยได้ยินมา)

คนต่างศาสนิกเพศเดียวกันสัมผัสเขาจับมือถือแขนโดยเจตนาและไม่เจตนา หรือคนต่างศาสนิกต่างเพศที่เราไปสัมผัสเขาโดยไม่ได้เจตนา เช่นนี้ถือว่า เราต้องล้างน้ำเปล่าหรือไม่ เพราะเคยได้ยินมาว่า คนต่างศาสนิกเป็นนะญิส (ไม่สะอาด) ขอความกระจ่างด้วยครับ?

ตอบโดย:  อ.มุรีด ทิมะเสน


ร่างกายของคนต่างศาสนิกทุกคนเราสามารถสัมผัสเขาได้ไม่ว่าเขามีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้วก็ตาม หากเป็นเพศเดียวกัน หรือต่างเพศที่เราไม่มีเจตนาสัมผัสเขา แต่ถ้ามีเจตนาสัมผัสเขาถือว่า หะรอม (ต้องห้ามตามนัยยะของศาสนาอยู่แล้ว)

สาเหตุที่ไม่เป็นไรก็เพราะ ร่างกายของคนต่างศาสนิกไม่ใช่นะญิส (กล่าวคือ ร่างกายของเขาสะอาด) นั่นเอง ทว่าที่ว่า เป็นนะญิส คือ นะญิสทางด้านความเชื่อ (อะกีดะฮฺ) เท่านั้น เพราะเขากราบไหว้เจ้าอื่นจากพระองค์อัลลอฮฺ ซึ่งพระองค์อัลลอฮฺทรงตรัสไว้ว่า

إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ

"แท้จริงบรรดาผู้ที่ตั้งภาคี (มุชริก) นั้น ถือเป็นสิ่งที่ไม่สะอาด (ทางด้านอะกีดะฮฺ,ความเชื่อ)" (สูเราะฮฺอัตเตาบะฮฺ : 68)

ฉะนั้น เมื่อเป็นนะญิสทางด้านความเชื่อก็ไม่เกี่ยวข้องอะไรกับการเป็นนะญิสทางด้านร่างกายเลยแม้แต่น้อย

อนึ่ง ข้อชี้ขาดนี้ (หุก่ม) นี้ นัยยะหมายรวมถึงมุสลิมด้วยกันเอง ร่างกายของเขาก็ไม่เป็นนะญิส (สกปรก) ด้วยเช่นกัน ไม่ว่าเขามีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตแล้วก็ตาม ดังที่ท่านรสูลุลลอฮฺกล่าวไว้ว่า

إِنَّ الْمُؤْمِنَ لا يَنْجُسُ

"แท้จริงผู้ศรัทธา (มุอฺมิน) นั้นไม่เป็นนะญิส (ไม่ใช่สิ่งสกปรก)" (หะดีษเศาะหี้หฺ,บันทึกโดยบุคอรีย์ หะดีษที่ 285)

(วัลลอฮฺฮุอะอฺลัม)

เป็นเพื่อน Line กับเรา