คนมุอัลลัฟมีสิทธิรับมรดกจากพ่อแม่ที่เป็นกาเฟรได้หรือไม่ ?

8 กพ. 61     1498

คนมุอัลลัฟมีสิทธิรับมรดกจากพ่อแม่ที่เป็นกาเฟรได้หรือไม่ ?

คนมุอัลลัฟมีสิทธิได้รับมรดกจากผู้เป็นบิดามารดาที่เป็นกาเฟรได้หรือไม่ ?
คำตอบโดย อาจารย์ฟารีด เฟ็นดี้
อัลลอฮ์ได้ทรงกำหนดข้อบัญญัติต่างๆ ในเรื่องศาสนา เพื่อให้มุสลิมได้ยึดถือและปฏิบัติ ไม่ว่าจะเป็นข้อใช้หรือข้อห้ามก็ตาม ฉะนั้นถ้าเราเห็นกาเฟรไม่ละหมาด ก็อย่าไปติเขา เพราะอัลลอฮ์ไม่ได้ใช้กาเฟร แต่ใช้มุสลิมต่างหาก และถ้าเราเห็นกาเฟรกินหมู ก็อย่าไปบอกว่าเขาฮาราม เพราะอัลลอฮ์ไม่ได้ห้ามเขา แต่ห้ามมุสลิม
เช่นเดียวกับฮุก่มเรื่องมรดก ที่กำหนดให้ทายาทของผู้ตายได้สิทธิ์และส่วนที่แตกต่างกันออกไปนั้น ก็บังคับใช้เฉพาะมุสลิม ถ้าจะถามว่า ทายาทของผู้ตายที่เป็นกาเฟรจะได้รับกี่ส่วน ก็ตอบว่า เขาไม่มีสิทธิ์ในกองมรดก เพราะฉะนั้นไม่ต้องไปถามกี่ส่วนบท
สรุปคือ กาเฟรไม่มีสิทธิ์และส่วนในมรดกของมุสลิม และมุสลิมก็ไม่มีสิทธิ์และส่วนในมรดกของกาเฟรเช่นเดียวกัน 
ที่กล่าวมาข้างต้นนี้คือ เรื่องมรดกที่ต้องเกี่ยวกับสิทธิ์และส่วนตามข้อกำหนดของศาสนา แต่ถ้าเป็นของให้ที่ขึ้นอยู่กับความพอใจก็เป็นอีกกรณีหนึ่ง คือเราจะให้เขา หรือเขาจะให้เรา จะให้มากหรือให้น้อย จะรับหรือไม่รับ ก็เชิญเถอะครับ ไม่เกี่ยวกัน

เป็นเพื่อน Line กับเรา