ญิน

16 กย. 57     7339

 
ญิน คืออะไร


สิ่งมีชีวิตนั้นมีอยู่ 4 ประเภท
1มนุษย์ มีปัญญา มีตัวตน มีความต้องการ
2.ญิน มีปัญญา ไม่มีตัวตนไม่สามารถมองด้วยตาเปล่า โปร่งแสง มีความต้องการ
3.มลาอิกะ มีปัญญา ไม่มีตัวตนไม่สามารถมองด้วยตาเปล่า โปร่งแสง ไม่มีความต้อง
4.สัตว์ ไม่มีปัญญา มีตัวตน มีความต้องการ

ญิน


  เมื่อมนุษย์นั้นได้ตายไปแล้วก็จะเข้าไปอยู่ในโลกอลัมบัรซัคซึ่งไม่สามารถมายังโลกนี้ได้ดังนั้นสิ่งที่ผู้คนเห็นกันคือญินไม่ใช่ผี ดังนั้นในทรรศนะของศาสนาอิสลามผีนั้นไม่มีอยู่จริง

    ญินไม่ใช่มนุษย์ที่ตายไปแล้ว ญินคือ สิ่งอัลลอฮได้ทรงสร้างมาจากเปลวไฟต่างจากชัยฎอนที่ถูกสร้างมาจากไฟ

    ญินสามารถแปลงได้สิ่งทุกสิ่งยก เว้นบรรดานบีต่างๆ ญินนั้นมีทั้งญินดีและญินชั่วร้ายซึ่งไม่ต่างจากมนุษย์ ญินนั้นมีครอบครัว ญินนั้นต้องกินอาหาร มีความรัก ความต้องการเหมือนมนุษย์ทุกอย่าง


    แต่มนุษย์ไม่สามารถมองเห็นญินได้ ญินสามารถสิงสู่มนุษย์ได้ เมื่อถึงวันกิยามะห์ มนุษย์จึงจะสามารถมองเห็น....

อัลลอฮได้ทรงสร้างมนุษย์และญินมาเพื่อเคารพภักดีต่อพระองค์และศาสนาอิสลามเท่านั้นนั้น

เป็นเพื่อน Line กับเรา