อัลกุรอานเก่าแก่ ที่สุดในโลก 9 เล่ม

12 มีค. 58     6792

อัลกุรอานเก่าแก่ ที่สุดในโลก 9 เล่ม


อัลกุรอานเก่าแก่ ที่สุดในโลก 9 เล่ม

อัลกุรอานถูกประทานลงมา เมื่อ 1400 กว่าปีมาแล้ว  เป็นคัมภีร์จากฟากฟ้าเล่มเดียวที่ปราศจากการถูกบิดเบือน  และแม้นว่านับแต่อดีตจวบจนปัจจุบันจะมีการเขียนคอด (อักษรลายมือ) ต่างๆ ที่หลากหลายรวมทั้งมีการพิมพ์อัลกุรอานออกไปนับล้านๆ เล่ม  แต่การค้นพบอัลกุรอานฉบับเก่าแก่หลายฉบับเป็นการพิสูจน์ว่า อัลกุรอานเล่มนี้ยังคงรักษาเอกลักษณ์และปราศจากการถูกบิดเบือนแต่อย่างใด

1. คำภีร์อัลกุรอานฉบับนี้เชื่อว่าน่าจะเป็นอัลกุรอานฉบับเก่าแก่ที่สุด ถูกเขียนราวปี ค.ศ 649- 675  หรือ 20-40 ปี หลังการเสียชีวิตของท่านศาสดามุฮัมหมัด (ซล.) เพิ่งมีการพบเมื่อเดือนตุลาคมปีที่ผ่านมา  ในหอสมุดมหาวิทยาลัย “ทือบิงเงิน” (Tübingen)  ประเทศเยอรมนี  โดยที่นักวิจัยเชื่อในความถูกต้องของอายุอัลกุรอานเล่มนี้ถึง 95 เปอร์เซ็นต์

อัลกุรอานเก่าแก่ ที่สุดในโลก 9 เล่ม

2. กุรอานฉบับนี้ เขียนขึ้นระหว่าง 200-300 ปีหลังการอพยพของท่านศาสดามุฮัมมัด (ซล)  (ศตวรรษที่ 9-11 ค.ศ.) มีจำนวน 536 หน้า  ค้นพบในเขตพื้นที่ “ ฉงชิ่ง” (Dong Xiang) ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีน


อัลกุรอานเก่าแก่ ที่สุดในโลก 9 เล่ม

3. กุรอานฉับบนี้ เขียนขึ้นในระหว่าง 200-600 ปี  หลังการอพยพของท่านศาสดามุฮัมมัด (ซล.)   ค้นพบในเขตพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีน   ปัจจุบันเก็บรักษาไว้ในมัสยิด  “Tsih Jih”  ในจีน

อัลกุรอานเก่าแก่ ที่สุดในโลก 9 เล่ม

4. เชื่อว่ากุรอานฉบับนี้มีอายุเก่าแก่ประมาณ 1,200 ปี   เพิ่งถูกค้นพบโดยอิมามประจำมัสยิดในเมือง Bodrum ประเทศตุรกี เมื่อปี 2013    ปัจจุบันเก็บรักษาในพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ อิซมีร์ (Izmir) ตุรกี


อัลกุรอานเก่าแก่ ที่สุดในโลก 9 เล่ม

5. กุรอานฉบับนี้ ถูกรู้จักในนาม “ฉบับอุษมาน”  เขียนขึ้นในยุคสมัยของคอลีฟะห์อุศมาน (ร.ฎ.)  ปัจจุบันเก็บรักษาในพิพิธภัณฑ์ ติลยาชายักซ์ (Telyashayakh Museum) ตุรกี   ซึ่งฉบับนี้เป็นกุรอานที่ไม่มีสระ  มีน้ำหนัก 80 กิโลกรัม และมีจำนวน 1087  หน้า

อัลกุรอานเก่าแก่ ที่สุดในโลก 9 เล่ม

6. นักประวัติศาสตร์มีการบันทึกว่า กุรอานเล่มนี้ เขียนขึ้นในศตวรรษที่ ที่ 8  ในมักกะห์ หรือมะดีนะห์  ถูกรู้จักในนาม “กุรอาน มาอิล”  (Ma'il Quran) กุรอานฉบับนี้ ถูกเก็บรักษาในพิพิธภัณฑ์  กรุงลอนดอนอังกฤษ ตั้งแต่ศตวรรษที่ 19    และปราศจากการเขียนสระ  แต่เนื่องจากทรุดโทรมอย่างมาก จึงมีการดูแลรักษาระมัดระวังมากเป็นพิเศษ

อัลกุรอานเก่าแก่ ที่สุดในโลก 9 เล่ม

7. กุรอานฉบับนี้ เขียนขึ้นระหว่างปี ค.ศ. 650 – 675    เขียนบนหนังแกะ กุรอานฉบับนี้ถูกเก็บรักษาในมัสยิด อัมร์  (Amr Mosque) เมือง ฟิสฏอฏ (Fustat) เขตปริมณฑลของกรุงไคโร อียิปต์   และบางส่วนของกุรอานเล่มนี้ถูกเก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์ แห่งชาติฝรั่งเศส

อัลกุรอานเก่าแก่ ที่สุดในโลก 9 เล่ม

8. กุรอานฉบับนี้ เขียนประมาณ 200   ปี หลังการอพยพ ของท่านศาสดามุฮัมมัด (ซล.)  ซึ่งกุรอานฉบับนี้ค้นพบโดยวัยรุ่นชาวเยเมนในปี 2012 ในถ้ำแห่งหนึ่ง เมือง อัลดาลี (Ad Dali)

อัลกุรอานเก่าแก่ ที่สุดในโลก 9 เล่ม

9. กุรอานเล่มนี้ถูกค้นพบเมื่อปี 1972 โดยเจ้าหน้าที่ของมัสยิดกลางเมือง ศอฟา เยเมน  ซึ่งกุรอาน เล่มนี้เขียนขึ้นในช่วงสิบทศวรรษแรกของศตวรรษที่ ๘   และกุรอานเล่มนี้เป็นฉบับที่บรรดานักศึกษาวิจัยทำการศึกษาในประวัติการเขียนอย่างมากมาย


อัลกุรอานเก่าแก่ ที่สุดในโลก 9 เล่ม

ที่มา: fatonionline

เป็นเพื่อน Line กับเรา