ลาฮา ฐานรองอัลกุรอ่าน ที่ใหญ่ที่สุดในโลก อยู่ที่ซาอุดิอาระเบีย

22 กย. 59     19205

ลาฮา ฐานรองอัลกุรอ่าน ที่ใหญ่ที่สุดในโลก อยู่ที่ซาอุดิอาระเบีย

ลาฮา คือ ฐานรองอัลกุรอ่าน จากภาพเป็นประตูสู่นครมักกะห์ ประเทศซาอุดิอาระเบีย ที่เด่นสุดบนเส้นทาง

ใครได้ไปทำฮัจย์เชื่อว่าหลายคนคงได้เห็น ลาฮา แสดงว่ากำลังมุ่งเข้าสู่นครมักกะห์นั่นเอง ยิ่งตอนกลางคืนมีประด้วยไฟ สวยงามมาก มีภาพมาฝาก มาดูกันเลย...

ลาฮา ฐานรองอัลกุรอ่าน ที่ใหญ่ที่สุดในโลก อยู่ที่ซาอุดิอาระเบีย

ลาฮา ฐานรองอัลกุรอ่าน ที่ใหญ่ที่สุดในโลก อยู่ที่ซาอุดิอาระเบีย

ลาฮา ฐานรองอัลกุรอ่าน ที่ใหญ่ที่สุดในโลก อยู่ที่ซาอุดิอาระเบีย

ลาฮา ฐานรองอัลกุรอ่าน ที่ใหญ่ที่สุดในโลก อยู่ที่ซาอุดิอาระเบีย

ลาฮา ฐานรองอัลกุรอ่าน ที่ใหญ่ที่สุดในโลก อยู่ที่ซาอุดิอาระเบีย

ลาฮา ฐานรองอัลกุรอ่าน ที่ใหญ่ที่สุดในโลก อยู่ที่ซาอุดิอาระเบีย

ลาฮา ฐานรองอัลกุรอ่าน ที่ใหญ่ที่สุดในโลก อยู่ที่ซาอุดิอาระเบีย

ภาพ: จากอินเทอร์เน็ต
islamhouse.muslimthaipost.com 

เป็นเพื่อน Line กับเรา