มาชาอัลลอฮฺ 10 ภาพธรรมชาติปรากฏชื่อนามอัลลอฮ์

29 ธค. 60     2051

มาชาอัลลอฮฺ 10 ภาพธรรมชาติปรากฏชื่อนามอัลลอฮ์ 

อัลลอฮฺ คือ พระเจ้าผู้ทรงอำนาจเหนือทุกสิ่งทุกอย่าง ผู้ทรงเป็นผู้สร้างมนุษย์ สิ่งมีชีวิต สิ่งไม่มีชีวิต และทุกสรรพสิ่งในจักรวาล พระองค์ทรงมีโดยไร้จุดเริ่มต้น และทรงมีอยู่นิรันดร์ โดยไม่มีจุดจบ พระองค์แตกต่างกับทุกสรรพสิ่งอย่างสิ้นเชิง ทรงดำรงด้วยพระองค์เอง มิต้องทรงพึ่งพาสิ่งใด พระองค์เป็นพระผู้เป็นเจ้าเอกองค์เดียว ไม่มีพระผู้เป็นเจ้าอื่นใดอีกนอกเหนือจากพระองค์

ท่านจงกล่าวเถิด คำปฏิญาณว่า : “ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮฺ, มุฮัมมัด รอซูลุลลอฮฺ” “ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺ และมุฮัมมัดเป็นศาสนฑูตของอัลลอฮฺ”

แน่นอน ท่านจะพบกับความสันติสุขในโลกนี้ และท่านจะพ้นจากไฟนรก และจะได้เข้าสวนสวรรค์ในวันปรโลก

วันนี้ทางมุสลิมไทยโพสต์ ขอรวบรวม 10 ภาพธรรมชาติปรากฏชื่อนามอัลลอฮ์ สุดมหัศจรรย์

 มาชาอัลลอฮฺ 10 ภาพธรรมชาติปรากฏชื่อนามอัลลอฮ์

ภาพในท้องทะเล ถ่ายจาก Apollo 11 ปรากฏชื่อนามอัลลอฮ์ 

 

 มาชาอัลลอฮฺ 10 ภาพธรรมชาติปรากฏชื่อนามอัลลอฮ์

 

 มาชาอัลลอฮฺ 10 ภาพธรรมชาติปรากฏชื่อนามอัลลอฮ์

ภาพในก้อนเมฆ ปรากฏชื่อนามอัลลอฮ์


 มาชาอัลลอฮฺ 10 ภาพธรรมชาติปรากฏชื่อนามอัลลอฮ์

 

 มาชาอัลลอฮฺ 10 ภาพธรรมชาติปรากฏชื่อนามอัลลอฮ์

ภาพในท้องฟ้า ปรากฏชื่อนามอัลลอฮ์

 

 มาชาอัลลอฮฺ 10 ภาพธรรมชาติปรากฏชื่อนามอัลลอฮ์  มาชาอัลลอฮฺ 10 ภาพธรรมชาติปรากฏชื่อนามอัลลอฮ์

ภาพในก้อนเมฆ ปรากฏชื่อนามอัลลอฮ์

 

 มาชาอัลลอฮฺ 10 ภาพธรรมชาติปรากฏชื่อนามอัลลอฮ์

ภาพในก้อนเมฆ ปรากฏชื่อนามอัลลอฮ์

 

 มาชาอัลลอฮฺ 10 ภาพธรรมชาติปรากฏชื่อนามอัลลอฮ์

ภาพในก้อนเมฆ ปรากฏชื่อนามอัลลอฮ์

 

 มาชาอัลลอฮฺ 10 ภาพธรรมชาติปรากฏชื่อนามอัลลอฮ์

ใบไม้เลื้อย ปรากฎชื่อนามอัลลอฮ์ 

 

 มาชาอัลลอฮฺ 10 ภาพธรรมชาติปรากฏชื่อนามอัลลอฮ์

รังผึ้ง ปรากฎชื่อนามอัลลอฮ์ 

เป็นเพื่อน Line กับเรา