สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด ต่างๆ ทั่วประเทศ (เบอร์ติดต่อ)

14 ธค. 54     31958

 ชื่อและที่อยู่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด

กรุงเทพมหานคร      สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกรุงเทพมหานคร
ที่อยู่
27/1 หมู่ 4 ถนนประชาร่วมใจ แขวงทรายกองดินใต้ เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
โทร  02-5437328
บุคคลติดต่อ   อาจารย์สมัย เจริญช่าง
 
กระบี่
สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่
ที่อยู่
11 หมู่ 3 ต. อ่าวนาง อ. เมือง จ. กระบี่ 81000
โทร 075-637420
บุคคลติดต่อ   นายแอ กิ่งเล็ก
 
กาญจนบุรี
สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกาญจนบุรี
ที่อยู่
963 หมู่ 3 ถนนแสงชูโต ต. ท่าม่วง อ. ท่าม่วง จ. กาญจนบุรี 71110
โทร 034-611148
บุคคลติดต่อ  นายคานนิมูลา ปาทาน
 
ขอนแก่น
สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดขอนแก่น
ที่อยู่
194 หมู่ 17 ถนนหน้าเมือง ต. ในเมือง อ. เมือง จ. ขอนแก่น 40000
โทร 043-341007
บุคคลติดต่อ นายกีนัย มงคลดี
 
ชลบุรี
สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรี
ที่อยู่
24/2 หมู่ 6 ต. หนองปรือ อ. บางละมุง จ. ชลบุรี 20260
โทร 038-730222
บุคคลติดต่อ นายสมาน แจ่มสว่าง
 

ชุมพร
สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชุมพร
ที่อยู่
50/8 หมู่ 13 ต. ท่าแซะ อ. ท่าแซะ จ. ชุมพร 86140
โทร 077-599500
บุคคลติดต่อ นายยาซีน นรินทร
 
เชียงราย
สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงราย
ที่อยู่
 265 หมู่ 2 ต. รองเมือง อ. เมือง จ. เชียงราย 57000
 โทร  053-712312
บุคคลติดต่อ  นายราชัน รุจิพรรณ
 
ตาก
สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดตาก
ที่อยู่
87/1 ถนนมหาดไทยบำรุง ต. หนองหลวง อ. เมือง จ. ตาก 63000
โทร 055-512350
บุคคลติดต่อ นายเกษม นาเงิน

นครนายก
   สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนครนายก
       ที่อยู่
       29/1 หมู่ 11 ต. พระอาจารย์ อ. องครักษ์ จ. นครนายก 26120
        โทร
       บุคคลติดต่อ       อาจารย์อับบาล อุตสาหะ
 
นครศรีธรรมราช
      สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช
      ที่อยู่
       70/6 หมู่ 6 ต. ท่าศาลา อ. ท่าศาลา จ. นครศรีธรรมราช 80160
       โทร
      075-330470
    บุคคลติดต่อ        นายสติ ปันตะ
 
นราธิวาส
    สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส
    ที่อยู่
    41/2 หมู่ 7 ต. ยี่งอ อ. ยี่งอ จ. นราธิวาส 96180
    โทร
     073-511061, 073-522124, 01-4785321
    บุคคลติดต่อ       นายอัลดุลเร๊าะห์มาน อับดุลสมัด
 
ปทุมธานี
    สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปทุมธานี
     ที่อยู่
      5 หมู่ 2 ต. บึงคอไห อ. ลำลูกกา จ. ปทุมธานี 12150
      โทร
      บุคคลติดต่อ  นายมุสตอฟา ก้านทอง
 


ประจวบคีรีขันธ์
       สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
        ที่อยู่
        346 หมู่ 10 ต. อ่าวน้อย อ. เมือง จ. ประจวบคีรีขันธ์ 77210
        โทร
      01-8567606
      บุคคลติดต่อ  นายยูซบ โต๊ะวัง
 


ปัตตานี
       สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี
        ที่อยู่
       4/1 หมู่ 5 ถนนพระยาเมือง ต. รูสะมิแล อ. เมือง จ. ปัตตานี 94000
        โทร
      073-332143
     บุคคลติดต่อ นายแวดือมาแม มะมิงจิ
 
พระนครศรีอยุธยา
    สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
        ที่อยู่
       19/1 หมู่ 1 ต. พระยาบันลือ อ. ลาดบัวหลวง จ. พระนครศรีอยุธยา 13230
       โทร
       01-8660218
      บุคคลติดต่อ นายประดิษฐ์ รัตนโกมล
 
พังงา
      สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดพังงา
       ที่อยู่
       2 หมุ่ 1 ต. คลองเคลียน อ. ตะกั่วทุ่ง จ. พังงา 82110
        โทร
        076-419007
       บุคคลติดต่อ นายหาบ เหมมินทร์
 
พัทลุง
       สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดพัทลุง
        ที่อยู่
       120 หมู่ 5 ต. คลองทรายขาว อ. กาหรา จ. พัทลุง 93180
        โทร
        074-695051
        บุคคลติดต่อ นายหะยีหนูด โต๊ะราหนี
 
เพชรบุรี
      สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเพชรบุรี
       ที่อยู่
       4 หมู่ 1 ต. หนองโสน อ. เมือง จ. เพชรบุรี 76110
       โทร
        032-401557
        บุคคลติดต่อ  นายชา บุญส่ง
 
ภูเก็ต
        สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดภูเก็ต
        ที่อยู่
       175 หมู่ 2 ต. ไม้ขาว อ. ถลาง จ. ภูเก็ต 83140
        โทร
      076-348088
       บุคคลติดต่อ  นายบำรุง สำเภารัตน์
 
ระนอง
       สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดระนอง
      ที่อยู่
       12/2 ต. หงาว อ. เมือง จ. ระนอง 85000
        โทร
         077-844072
        บุคคลติดต่อ นายทรงศักดิ์ หมานจิตร
 
ระยอง
       สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดระยอง
      ที่อยู่
       80/3 หมู่ 6 ต. เชิงเนิน อ. เมือง จ. ระยอง 21000
        โทร
         038-620337
       บุคคลติดต่อ นายซิน เพ็ชอาภา
 
ลพบุรี
        สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดลพบุรี
        ที่อยู่
       26/50 ศูนย์การค้ามโนรมห์ ต. ท่าหิน อ. เมือง จ. ลพบุรี 95160
        โทร
      036-412965
       บุคคลติดต่อ  นายสุวิทย์ เซ็นเจริญ
 
สงขลา
       สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา
       ที่อยู่
       658/25 หมู่ 1 ซอย 41 ถนนเพชรเกษม ต. ควนลัง อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา 90110
       โทร
      074-422678
       บุคคลติดต่อ  อาจารย์อาศิส พิทักษ์คุมพล
 
สตูล
       สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสตูล
       ที่อยู่
       86 หมู่ 4 ต. ย่านชื่อ อ. ควนโคน จ. สตูล 91160
       โทร
      074-781342
      บุคคลติดต่อ นายบาหรี ม่าเหร็ม
 
สมุทรปราการ
       สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสมุทรปราการ
      ที่อยู่
       31 หมู่ 19 ต. บางพึ่ง อ. พระประแดง จ. สมุทรปราการ 10130
        โทร
        02-4642413-4
        บุคคลติดต่อ  นายไพศาล พรหมยงค์
 
สระบุรี
       สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสระบุรี
      ที่อยู่
       2 ซอย 14 ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม ต. ปากเพรียว อ. เมือง จ. สระบุรี 18000
      โทร
      036-211813
       บุคคลติดต่อ นายเสน่ห์ พงษ์สว่าง
 
สุราษฎร์ธานี
    สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี
       ที่อยู่
       28/5 หมู่ 4 ต. บางกุ้ง อ. เมือง จ. สุราษฎร์ธานี 84000
       โทร
      077-225083-7
      บุคคลติดต่อ นายเขตรัฐ บินลาเต๊ะ

ฉะเชิงทรา
       สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา
       ที่อยู่
       45 หมู่ 7 ต. หมอนทอง อ. บางน้ำเปรี้ยว จ. ฉะเชิงเทรา 24150
        โทร
       บุคคลติดต่อ อาจารย์สมัด บินสอั๊ด
 
นนทบุรี
        สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนนทบุรี
       ที่อยู่
       33 หมู่ 2 ต. ละหาร อ. บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11000
       โทร
       02-5717757
       บุคคลติดต่อ นายอรุณ วันแอเลาะ (อับดุลการีม)
 


เชียงใหม่
      สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่
       ที่อยู่
       ร.ร. สันติศึกษา ถนนประชาสัมพันธ์ ต. ช้างคลาน อ. เมือง จ. เชียงใหม่ 50000
      โทร
       บุคคลติดต่อ น.พ. สมาน สิมารักษ์
 
ตรัง
       สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดตรัง
        ที่อยู่
       222/25-28 ต. กันตัง อ. เมือง จ. ตรัง 92000
       โทร
       บุคคลติดต่อ นายหนอด ตู้คำ
 
ตราด
       สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดตราด
        ที่อยู่
       129/3 หมู่ 1 ถนนยายม่อม ต. แหลมงอบ อ. แหลมงอบ จ. ตราด 23120
       โทร
       บุคคลติดต่อ
       นายณรงค์ เจ๊ะเซ็น
 
ยะลา
       สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา
       ที่อยู่
       113/1 หมู่ 1 ถนนเพชรเกษม ต. ลำใหม่ อ. เมือง จ. ยะลา 95160
        โทร
       บุคคลติดต่อ
       นายสะมะแอ ฮารี 
 
ใน กรณีที่ต้องการออกหนังสือรับรองฮาลาล ณ.จังหวัดที่ไม่มีคณะกรรมการอิสลามฯ ให้ติดต่อยังสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย(ส่วนกลาง)