สถานที่จัดงานแต่งงานศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย ภาพงานแต่งศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย

27 มีค. 55     9518

สถานที่จัดงานแต่งงานศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย ภาพงานแต่งศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย

ภาพห้องประชุมเล็ก ศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย

สถานที่จัดงานแต่งงานศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย ภาพงานแต่งศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย สถานที่จัดงานแต่งงานศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย ภาพงานแต่งศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย

สถานที่จัดงานแต่งงานศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย ภาพงานแต่งศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย สถานที่จัดงานแต่งงานศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย ภาพงานแต่งศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย

--------

สถานที่จัดงานแต่งงานศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย ภาพงานแต่งศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย

ที่อยู่ศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย

มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลาม แห่งประเทศไทย เป็นองค์กรการกุศลที่ดำเนินงานในด้านการบริการสังคม ในกรณีที่องค์กรต่างๆ หรือบุคลทั่วไป ต้องการติดต่อประสานงานกับทางมูลนิธิฯ สามารถที่จะติดต่อได้ดังนี้

ติดต่อ มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย

มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย  87/2 ซอยรามคำแหง 2 (มูลทรัพย์ 2) แขวง/เขต สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์. 0-2314-5638, 0-2719-8801
โทรสาร. 0-2314-3962
อีเมล์ office@thaiislamiccenter.com

ติดต่อเว็บมาสเตอร์

เพื่อแจ้งข่าวสารประชาสัมพันธ์ บทความน่าสนใจ ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการจัดทำเว็บไซต์ ได้ที่อีเมล์ webmaster@thaiislamiccenter.com

ติดต่อฝ่ายจัดทำรายการวิทยุ "ที่นี่... ศูนย์กลางอิสลาม"

เพื่อ เสนอข้อคิดเห็น แนะนำรายการ แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวการเสียชีวิต ได้ที่โทรศัพท์ 0-2318-8087 เวลา 17.00 น. - 19.00 น. ทุกวัน หรือติดต่อทางอีเมล์ radio@thaiislamiccenter.com

วันและเวลาทำการ

มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย เปิดทำการในวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 9.30 น. - 18.30 น. และ ในวันเสาร์ เวลา 9.30 น. - 12.30 น. ปิดทำการในวันอาทิตย์ และวันหยุดราชการ

-------------

สำหรับผู้ที่มาติดต่อเช่าสถานที่ จัดงานจำเป็นต้องปฏิบัติตามระเบียบของการใช้บริการ เพื่อความเรียบร้อยและความสะดวกในการประสานงานในการใช้งานด้านสถานที่

ระเบียบการขอใช้บริการ

       1. แจ้งความจำนงการใช้งาน โดยสามารถสอบถามรายละเอียด วัน เวลา ในการจองใช้งานสถานที่กับทางสำนักงานมูลนิธิฯ จากนั้นติดต่อเพื่อกรอกเอกสารขอใช้สถานที่
       2. เมื่อติดต่อจองห้องเรียบร้อย ต้องวางมัดจำล่วงหน้าเป็นจำนวนเงิน 1,000 - 2,000 บาท และในส่วนที่เหลือสามารถนำมาชำระก่อนวันงาน หรือภายในวันงาน
       3. กรณีการจัดจ้างบุคคลภายนอกในด้านต่างๆ อาทิเช่น การตกแต่งสถานที่ การติดตั้งเครื่องเสียง หรืออื่นๆ โดยไม่ผ่านสำนักงานของมูลนิธิฯ กรุณาแจ้งให้ทางสำนักงานมูลนิธิฯ ทราบด้วย เพื่อความสะดวกในการประสานงาน มิฉะนั้นทางสำนักงานมูลนิธิฯ ต้องขออภัยล่วงหน้าหากไม่ได้รับความสะดวก
       4. ผู้เช่าใช้งานสถานที่ในการจัดงานต่างๆ กรุณาแจ้งต่อผู้ที่มาร่วมงาน หรือแขกผู้มาร่วมงานให้แต่งกายสุภาพ เรียบร้อย เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและให้เกียรติแก่สถานที่ทางศาสนา
       5. หากต้องการใช้เครื่องเสียง โปรเจคเตอร์(ในห้องประชุมใหญ่) กรุณาแจ้งล่วงหน้า เพื่อจะได้จัดเตรียมอุปกรณ์ และเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องดูแล และทางสำนักงานมูลนิธิฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากอัตราค่าบำรุงสถานที่
       6. การระบุวันเวลาในการจัดงานต่างๆ จำเป็นที่จะต้องมีการรักษาเวลาเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการใช้งาน ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงวันเวลาการจัดงาน หรือช่วงระยะเวลาในการจัดงาน กรุณาแจ้งทางสำนักงานมูลนิธิฯ ทราบ
       7. ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้งานสถานที่ของผู้เช่าใช้งานสถานที่ หรือเกิดขึ้นจากการกระทำของผู้ที่มาร่วมงาน ผู้เช่าใช้งานสถานที่จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบความเสียหายนั้นตามความเป็นจริง
       8. หากท่านใช้พื้นที่เกินกว่าที่ท่านจองไว้ ต้องจ่ายเพิ่มตามข้อกำหนดของมูลนิธิฯ

เป็นเพื่อน Line กับเรา