ศาสนสถานศาสนาอิสลาม ศาสนสถาน ศาสนาอิสลาม พิธีทางศาสนาอิสลาม

6 กค. 55     16865

ศาสนสถานศาสนาอิสลาม ศาสนสถาน ศาสนาอิสลาม พิธีทางศาสนาอิสลาม

มัสยิดคืออะไร?

มัสยิด หรือ อาจจะเรียกชื่ออย่างอื่น เช่น สุเหร่า บาลัยเซาะฮ. มูซอลลา เป็นต้น ล้วนเป็นสถานที่ใช้ประกอบศาสนกิจ ท่านรอซูลได้กล่าวว่า มัสยิดเสมือนบ้านของอัลลอฮ. ผู้ที่เข้ามัสยิดจะเสมือนเข้าใกล้ชิดอัลลอฮ. ในบ้านเรามักจะเห็นกิจกรรมที่มุสลิมประกอบกิจกรรมต่างๆ เช่น ละหมาด สอนหลักการศาสนาแก่สมาชิกในชุมชน แต่ละชุมชนอาจจะมีกิจกรรมที่ประกอบในมัสยิดเหมือนกันบ้าง แตกต่างกันบ้าง ซึ่งส่วนใหญ่จะเน้นกิจกรรมที่เน้นกิจกรรมทางศาสนาเป็นสำคัญ

ในสมัยท่านรอซูล และยุคซอฮาบัต มัสยิดจะใช้เป็นศูนย์กลางของกิจกรรมต่างๆ เกือบทุกกิจกรรมของชุมชน การประกอบศาสนกิจต่างๆรวมถึง การเมืองการปกครอง การฝึกทหาร และอื่นๆ เพราะอิสลามที่สมบูรณ์จะครอบคลุมทุกกิจกรรมของมนุษย์ ไม่แยกทางโลกทางธรรมอย่างที่มักจะเข้าใจกัน

ฉะนั้นมัสยิดจึงสถานที่สำคัญของมุสลิม เป็น ศาสนสถานศาสนาอิสลาม สำหรับมุสลิมปฏิบัติตนกับมัสยิด มีความผูกพันธ์กับวิถีชีวิตอย่างใกล้ชิดอย่างมาก อิสลามได้กำหนดกฎเกณฑ์สำหรับการปฏิบัติเมื่อเข้า – ออก หรืออยู่ในมัสยิด

panyathai.or.th

ศาสนสถานศาสนาอิสลาม ศาสนสถาน ศาสนาอิสลาม	พิธีทางศาสนาอิสลาม

เป็นเพื่อน Line กับเรา