ปอเนาะดาลอ สถาบันศึกษาปอเนาะ ความจริง ความงาม ความดี ที่ปอเนาะ

23 กค. 55     1908

ปอเนาะดาลอ  สถาบันศึกษาปอเนาะ ความจริง ความงาม ความดี ที่ปอเนาะ

http://fatonionline.com/news/detail/985

8 ทศวรรษ กับการผลิตนักวิชาการ โต๊ะครู โต๊ะอีหม่าม และผู้ทรงคุณวุฒิรับใช้สังคมไทยของปอเนาะดาลอ (โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์) ผ่านร้อนผ่านหนาว ฝันฝ่าอุปสรรคท่ามกลางสถานการณ์ปัญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ อย่างมั่นคง
 

ปอเนาะดาลอตั้งอยู่ ณ หมู่บ้านดาลอ ต.มะนังยง อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ฮ.. 1354 ตรงกับปี พ..2476 โดยโต๊ะครูฮัจญี อับดุลเราะห์มาน อัลอัรชาดี (โต๊ะดาลอ) และ ปอเนาะดาลอได้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบปอเนาะมาโดยตลอด และได้ผลิตนักศึกษาเป็นจำนวนหลายหมื่นคน ในจำนวนนี้ได้เป็นอุลามาอ์แห่งเอเชียอาคเนย์นับร้อยคนทั่วทุกสารทิศ ทั้งในประเทศไทย รัฐกลันตัน ตรังกานู เปรัค เคดาห์ เปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย หรือแม้กระทั้งในมหานครมักกะห์ ประเทศซาอุดิอารเบีย จนกระทั่งปัจจุบันนี้ปอเนาะดาลอได้ยืนหยัดฟันฝ่าอุปสรรคมาเกือบ 80 ปี ปัจจุบันมีนักศึกษาทั้งสิ้นราวๆ 400 คน ที่กำลังศึกษาวิชาการด้านศาสนาอิสลาม ณ ที่ ปอเนาะแห่งนี้ จึงทำให้หอพักปอเนาะที่นักศึกษาอาศัยอยู่ไม่เพียงพอต่อความต้องการ โต๊ะครู ฮัจยีอับดุลการีม นาคนาวา บาบอรุ่นที่สาม จึงมีดำหริจะจัดสร้างปอเนาะเพิ่มเติมอีก 40 หลัง และก่อสร้างทางสัญจรบริเวณปอเนาะเพื่อความสะดวกของนักศึกษาและคนทั่วไปในการสัญจร ซึ่งงบประมาณที่ใช้ในการก่อสร้างหอพัก/ปอเนาะ เป็นจำนวนเงิน 1,600,000 บาทและงบประมาณในการก่อสร้างทางสัญจรในบริเวณปอเนาะ เป็นจำนวนเงิน 132,180 บาท ซึ่งโดยรวมแล้วใช้งบประมาณไม่น้อยกว่า หนึ่งล้านเจ็ดแสนบาท

ทางชมรมศิษย์เก่าปอเนาะดาลอ(ที่อยู่ในพื้นที่ภาคกลาง) จึงได้จัดประชุม และมีมติให้จัดงานรูปแบบโต๊ะจีนหารายได้ขึ้นในชื่องานว่า “79ปี ร่วมสร้าง รวมใจ ให้ปอเนาะดาลอ” วันเสาร์ที่ 8 กันยายน พ.. 2555 ณ มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย(คลองตัน) กรุงเทพมหานคร โดยมีศิษย์เก่าแต่ละรุ่นและผู้หลักผู้ใหญ่ของสังคมมุสลิมให้การสนับสนุน

โดย มี ฯพณฯ อาศิล พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี เป็นประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ มีคณะที่ปรึกษาประกอบด้วย ฯพณฯ อารีย์ วงศ์อารยะ ท่านผู้หญิงสมร ภูมิณรงค์ และอีหม่ามทินกร มีหิรัญ


และมีอาจารย์ไพบูลย์ เจ๊ะยอเด(ศิษย์เก่า) ประธานในพิธี มีโต๊ะครู ฮัจยีอับดุลการีม บิน ฮัซบุลลอฮ์ นาคนาวา (บอบอปัจจุบัน) ประธานจัดงาน


และมีรองประธานจัดงานที่เป็นศิษย์เก่าของปอเนาะดาลอได้แก่ อีหม่ามซูโก๊ร เจริญสุข, อาจารย์ตายุดดีน ลาตีฟี, อีหม่ามอะห์หมัด มะแก้ว,อาจารย์อาบีดีน กาฮา, อีหม่ามอัสอารีย์ หมัดดอเลาะอาจารย์วาลัด ศาสนอนันต์ และบรรดาอาจารย์ โต๊ะอีหม่ามมัสยิดต่างๆ ร่วมเป็นคณะกรรมการจัดในครั้งนี้


บัตรโต๊ะจีนจำหน่าย 2 ราคา คือ ราคา 3,000 บาท นั่งในห้องประชุมใหญ่ติดเครื่องปรับอากาศ และราคา 2,500 บาท นั่งในห้องโถงล่าง และสามารถยื่นความจำนงบริจาคสร้างหอพักปอเนาะทั้งหลังได้ในราคา หลังละ 35,000บาท หรือบริจาคบางส่วนตามแต่จะประสงค์ และที่สำคัญภายในงานมีจำหน่ายซีดีการสอนกีตาบที่สมบูรณ์ทั้งเล่ม และจำหน่ายกีตาบที่ผ่านการเรียน มีการเขียน (ดอเบ็ตไว้เรียบร้อยแล้ว จำหน่ายภายในงาน ซึ่งถือเป็นของหายาก

สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร 086-0070673, 085-9551773, 086-5549930, 089-9284357

เป็นเพื่อน Line กับเรา