อัศจรรย์...ตัวเลขในกุรอาน

29 ธค. 57     2935

อัศจรรย์...ตัวเลขในกุรอาน

อัศจรรย์...ตัวเลขในกุรอาน

ความมหัศจรรย์ของกุรอานในเชิงตัวเลขนั้น ส่วนใหญ่เป็นงานวิจัยของ ดร.ราซิด คาลิฟา ซึ่งใช้คอมพิวเตอร์วิเคราะห์กุรอานในเชิงตัวเลข ปรากฏในผลงานของ ดร.ราซิด คาลีฟา 6 เล่ม (ดร.ราซิด คาลีฟา เสียชีวิต 31 มค. 1990 โดยถูกฆาตกรรม ด้วยบุคคลมากกว่า 1 คน 
ในช่วงเช้า ที่สำนักงาน ของท่าน ที่ Tuscon, Arizona ไม่ทราบแน่ชัดว่าเป็นฝีมือของกลุ่มใด แต่เข้าใจว่าเป็นกลุ่ม
ที่ต่อต้านอิสลาม เพราะท่านเป็นนักคิดที่เก่งกาจ และมองโลกกว้างมาก ดร.ราซิด คาลีฟา เป็นนักเคมี โดยอาชีพ)


1..MIRACLE OF QURAN,Significance of the Mysterious Alphabets, Islamic Production,St. Louis, Missouri, 1973
2.THE COMPUTER SPEAKS,God's Message to the World, Renassance Production, Tuscon, Arizona, 1981
3.QUR'AN,The Final Scripture, Islamic Production, Tuiscon, Arizona, 1981
4. QUR'AN,VISUAL PRESENTATION OF THE MIRACLE,Ibid, 1982
5.QUR'AN,HADITH AND ISLAM, Ibid, 1982
6.QUR'AN,The Final Testament,Ibid, 1989


ความอัศจรรย์ของตัวเลขในกุรอานมีทั้งในระดับง่ายๆและในระดับที่ต้องวิเคาระห์อย่างซับซ้อน ในที่นี่จะสรุปอย่างสั้นๆ ดังนี้ 
1.เลข 19 เป็นเลขพื้นฐานที่พบในกุรอาน(และพบในคัมภีร์ โตราฮฺ ของยิว) ดังนี้
   1.1 ในกุรอานมีทั้งหมด 114 ซูเราะหรือบท เลข 114 คือ 19 x 6
   1.2 ในกุรอานมีอายัต(Verses) รวมทั้งหมด 6,346 คือ 19 x 334 และ 6,346 คือ 6+3+4+6 = 19
   1.3 อายัตแรกของกุรอานคือ "บิศมิลลาฮฺฮิรเราะมาน นิรรอฮีม" ด้วยนามของอัลลอฮฺผู้เมตตายิ่ง ปราณียิ่ง จะประกอบด้วยอักษรอาหรับ 19 ตัว
   1.4 ซูเราะที่ 9 ไม่ได้เริ่มด้วย บิศมิลลาฮฺ แต่มีบิศมิลลาฮฺ 2 ครั้งในซูเราะที่ 27 เลขซูเราะตั้งแต่ 9 ถึง 27 บวกกันคือ
9+10+11+12+....27 = 342 เลข 342 คือ 19 x 18
   1.5 เลข 342 = 19 x 18 นี้มีค่าเท่ากับจำนวนคำระหว่างบิศมิลลาฮฺ ทั้งสองในซูเราะที่ 27
   1.6 วะฮยูแรกๆ คือซูเราะฮฺที่ 96 อายัตที่ 1-5 มีจำนวนคำ 19 คำ ใน 19 คำนี้ประกอบด้วยตัวอัษร 76 ตัว เลข 76 คือ 19 x 4
   1.7 ซูเราะที่ 96 เรียงตามเหตุการมีทั้งหมด 19 อายัต
   1.8 ซูเราะที่ 96 ประกอบด้วยตัวอักษรอาหรับ 304 ตัว คือ 19 x 16
   1.9 วะฮ์ยูสุดท้ายคือซูเราะที่ 110 มีทั้งหมด 19 คำ และอายัตแรกในซูเระที่ 110 นี้มี 19 ตัวอักษร
   1.10 คำว่า พระเจ้า หรื อัลลอฮฺ ปรากฏตลอดกุรอ่าน 2,698 ครั้ง 2,698 = 19 x 142
   1.11 จำนวนครั้งของคำว่า "พระเจ้า" ที่ปรากฏในซูเราะต่างๆ หากนำเอาเลขซูเราะมาบวกกันจะได้ค่า 118,123 = 19 x 6217
   1.12 จุดเด่นของกุรอานจะกล่าวถึง "พระเจ้าหนึ่งเดียว" ตัวเลข "หนึ่ง" ที่อ้างถึงอัลลอฮฺมีทั้งหมด 19 ครั้ง
   1.13 คำว่า กุรอาน ปรากฏทั้งมดใน 38 ซูเราะ 38 = 19 x 2
   1.14 จำนวนครั้งที่กล่าวคำว่า กุรอาน ทั้งหมด 57 ครั้ง เลข 57 = 19 x 3
   1.15 ตลอดเล่มของกุรอานกล่าวถึงตัวเลข เหล่านี้ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,19,20,30,40,50,60,70,80,99,100,200,300,1000,
2000,3000,5000,50000,100000 ตัวเลขเหล่านี้บวกกันได้ 162146 =19 x 8534


                                                                    
 อัศจรรย์เลข 19
     wahed ที่หมายถึง "หนึ่ง" ในภาษาอาหรับ คือ วาว(6),อาลีฟ(1),ฮา(8),ดา(4) ตัวเลขหลังอักษรนั้นคือค่า gematrical value 
ที่ถูกกำหนดให้กับ อักษรภาษาอาหรับ ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในหมู่นักภาษาศาสตร์(ค่าเหล่านี้มีในอักษร อาหรับ,ฮิบรู,อรามิอิก,กรีก) 
                                            6+1+8+4 = 19
       19 เป็นเลขเฉพาะ(Prime:เลขที่ไม่มีตัวประกอบ)ที่ไม่ธรรมดา
       19 คือ ผลบวกของยกกำลังแรกของ 9 และ 10 คือ 9+10 = 19
       19 คือ ผลต่างของกำลังสองของ 9 และ 10 คือ 100-81 = 19

                            

แหล่งที่มา: www.cis.psu.ac.th

เป็นเพื่อน Line กับเรา