อัลกุรอาน..ทางนำแห่งชีวิต

2 กพ. 58     6239

อัลกุรอาน..ทางนำแห่งชีวิต

อัลกุรอาน..ทางนำแห่งชีวิต
อัลกุรอาน..ยาบำบัดในหัวจิต
อัลกุรอาน..แสงสว่างแห่งชีวิต
อัลกุรอาน..ยาบำบัดรักษาได้ทุกโรค
อัลกุรอาน..เครื่องประดับในชีวิต
อัลกุรอาน...คือ..วิถีชีวิต

อัลกุรอาน...จดหมาย..จากผู้สร้าง
อัลกุรอาน...คัมภีร์...ของศาสนา
อัลกุรอาน...ควบคุม..ทุกวิชา
อัลกุรอาน..ช่างล้ำค่า
อัลกุรอาน..ลึกซึ้งความ
อัลกุรอาน...คือ..สิ่งทีี่ควรศึกษา

วันนี้เราอ่าน

ด้วยรักและห่วงใย สายใยแห่งศรัทธา

Cr.Fatimah Sa'diyamu

ขอขอบคุณ: เพจ บทความดีๆอิสลามสอนคุณ

เป็นเพื่อน Line กับเรา