มนุษย์เพศหญิงที่ถูกสร้างมาจากชาย ความจริงที่หลายคนอาจไม่เคยรู้

11 พย. 58     38682

มนุษย์เพศหญิงที่ถูกสร้างมาจากชาย ความจริงที่หลายคนอาจไม่เคยรู้

มนุษย์เพศหญิงที่ถูกสร้างมาจากชาย ความจริงที่หลายคนอาจไม่เคยรู้

มนุษย์เพศพ่อคนแรก คือ อาดัม และอาดัมอัลลอฮฺได้บังเกิดขึ้นจากดินมนุษย์เพศแม่ คือใคร และมาจากไหน

อัลลอฮได้ตรัสในอัลกุรอาน สูเราะห์ อัน-นิซาอฺ อายัตที่ 1 ว่า

ความว่า : มนุษยชาติทั้งหลาย! จงยำเกรงพระเจ้าของพวกเจ้าที่ได้บังเกิดพวกเจ้ามาจากชีวิตหนึ่ง และได้ทรงบังเกิดจากชีวิตนั้นซึ่งคู่ครองของเขา และได้ทรงให้แพร่สะพัดไปจากทั้งสองนั้น ซึ่งบรรดาชายและบรรดาหญิงอันมากมาย (อัลกุรอาน สูเราะห์ อัน-นิสาอฺ 4/1)

จากอายัตทำให้เข้าใจว่า มนุษย์มาจากชีวิตเดียวเท่านั้น คือ อาดัม และจากชีวิตอาดัมถูกสร้างชีวิตใหม่อีกชีวิตหนึ่งเป็นคู่ครองของอาดัม นั้นคือ ฮาวา และจากทั้งอาดัมที่เป็นชาย และฮาวาที่เป็นหญิง แพร่ลูกหลานทั้งชายและหญิงมากมายเกินที่จะนับได้

ความว่า : มีรายงานจากอิบนุอับบาส จากอิบนุมัสอูด ว่า บรรดาเศาะฮาบะห์กล่าวว่า: อิบลิสถูกนำออกจากสวรรค์ และให้อาดัมอยู่ในสวรรค์แทน เขาเดินอยู่ในสวรรค์อย่างโดดเดียว ไม่มีภรรยาที่จะร่วมอยู่ด้วย และเขาได้นอนหลับ ตื่นขึ้นมาก็เห็นสตรีอยู่เหนือศีรษะเขา ซึ่งอัลลอฮฺได้สร้างมาจากกระดูกซี่โครงของเขา..

ความว่า : รายงานจากอะบีฮุร็อยรอฮฺ(รอฎีฯ) รซูลุลอฮฺ(ศอลฯ)ได้กล่าวว่า “พวกเจ้าจงตักเตือนสตรี(ด้วยดี) แท้จริงสตรีบังเกิดขึ้นจากกระดูกซี่โครง ถ้าเจ้างอซี่โครงก็จะยิ่งงอ ถ้าเจ้าทำให้มันตรงก็จะหัก ถ้าเจ้าทิ้งไว้ก็จะงอ ดังนั้นจงตักเตือนสตรี(ด้วยดี)” (รายงานโดย อัล-บุคอรีย์/3331)

มุฮำหมัด อิบนุ อิสฮาก กล่าวว่า มีรายงานจากอิบนุอับบาส ว่า ฮาวาถูกสร้างขึ้นจากซี่โครงที่สั้นที่สุดข้างซ้าย มันอ่อนและถูกทดแทนด้วยเนื้อ

นักอรรถาธิบายบางท่านให้ความเห็นว่า ฮาวาถูกสร้างมาจากซี่โครงของอาดัม ทำให้ซี่โครงของอาดัมมีน้อยกว่าซี่โครงของฮาวา เรื่องนี้ไม่มีหลักฐานยืนยันว่าเป็นจริง

อิมาม ฟัครุดดีน อัร-รอซี ได้กล่าวในหนังสืออรรถาธิบายอัลกุรอาน(ตัฟซีร) "مفايتح الغيب " ของท่าน ว่า

“คนที่ว่าซี่โครงด้านซ้ายมีน้อยกว่าซี่โครงด้านขวาเพราะถูกเอาไป(สร้างฮาวา) เป็นสิ่งที่ผิดจากความจริงทั้งจากการสัมผัสและการศึกษาโดยการผ่าตัด”

ดังนั้นซี่โครงคนเราไม่ว่าชายหรือหญิงจะมีจำนวนเท่ากัน และข้างซ้ายกับข้างขวาก็จะเท่ากัน

จากหลักฐานที่มาจากอัลกุรอานและหะดีษที่กล่าวมาข้างต้น ทำให้เกิดคำถามขึ้นมาว่า

1. ทำไมต้องสร้างผู้หญิงจากผู้ชาย ทำไมไม่เป็นชายมาจากหญิง?

2. ทำไมต้องสร้างมาจากกระดูกซี่โครง?

คำถามลักษณะนี้เป็นเรื่องที่ยากมากที่จะหาคำตอบได้ นอกจากคำตอบนั้นมีบันทึกไว้ในอัลกุรอานหรือหะดีษนบี หรือมีสัญญาณบ่งบอกสู่การหาคำตอบเหล่านั้น แต่ถึงกระนั้นก็ตาม ด้วยความก้าวหน้าของวิทยาการสมัยใหม่ หรือหลังที่ได้มีการค้นพบกล้องที่สามารถขยายอนุภาคเล็กๆให้มองเห็นรายละเอียดได้ ทำให้มนุษย์มีความรู้ใหม่ๆ และความรู้นั้นก็สามารถที่จะอธิบายสิ่งเร้นลับบางอย่างที่เกิดกับตัวมนุษย์เองได้

สำหรับตอบคำถามแรก ทำไมต้องสร้างผู้หญิงจากผู้ชาย ทำไมไม่เป็นชายมาจากหญิง?

เมื่อร้อยกว่าปีนักวิทยาศาสตร์ได้ประดิษฐ์กล้องจุลทรรศน์ที่มีกำลังขยายมาก และได้ค้นพบแถบที่อยู่ในนิวเคลียสของเซลล์มนุษย์ จำนวน 46 แถบ เรียกว่า โครโมโซม (Chromosome)

โครโมโซมมีโครงสร้างแบบง่าย ๆ คือ ประกอบด้วยโมเลกุลของ DNA ซึ่งมีลักษณะเป็นเส้นวงกลมยืดยาวออกคล้ายเส้นใยเล็กสานกันคล้ายร่างแหอยู่ในนิวเคลียสซึ่งเรียกว่า โครมาทิน (chromatin) โครโมโซมประกอบด้วย 2 โครมาทิดที่เหมือนกัน โครมาทิดทั้งสองมีส่วนที่ติดกัน

โครโมโซมแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ

1. ออโตโซม(autosome) คือ โครโมโซมที่ควบคุมลักษณะต่าง ๆ ของร่างกาย มี 22 คู่ 44 แท่ง

2. โครโมโซมเพศ (sex chromosome) เป็นโครโมโซมที่ทำหน้าที่ กำหนดเพศ ได้แก่ โครโมโซม X และโครโมโซม Y

ถ้าเพศหญิงจะเป็นโครโมโซมคือ XX เพศชายคือ XY โครโมโซม X จะมีขนาดที่ใหญ่กว่าโครโมโซม Y มาก กล่าว คือ

เพศชาย มีออโตโซม 44 แท่ง กับโครโมโซม x และโครโมโซม y คือ 22 + x กับ 22 + y

เพศหญิง มีออโตโซม 44 แท่ง กับโครโมโซม x อีกคู่หนึ่ง คือ 22 + x

โครโมโซมที่จัดเรียง เป็น ออโตโซม 22 คู่ และ เป็นโครโมโซมเพศ 1 คู่ (ในกรณีนี้ เป็น XY แสดงถึงเพศชาย)

ดังนั้นผู้ที่สามารถให้กำเนิดเพศหญิงหรือชายได้นั้น คือ ฝ่ายชาย ส่วนฝ่ายหญิงนั้นไม่สามารถที่จะ กำเนิดเพศชายได้นอกจากเพศหญิง ฮาวาจึงมาจากอาดัม และ ฮาวาเองไม่สามรถที่ที่กำเนิดเพศชายได้โดยขาดฝ่ายชาย

ส่วนคำถามที่สอง ทำไมต้องสร้างมาจากกระดูกซี่โครง?

ทำไมไม่เป็นอวัยวะส่วนอื่น?

อัลลอฮฺได้ตรัสในอัลกุรอาน ในสูเราะห์ อัล-อะอฺรอฟ อายัตที่ 172 ว่า

ความว่า : และจงรำลึกขณะที่พระเจ้าของเจ้าได้เอาจากลูกหลานของอาดัม ซึ่งลูก ๆ ของพวกเขาจากหลังของพวกเขา (อัลกุรอาน 7/172)

หมายถึงหลังนั้นหมายถึงกระดูกสันหลังที่เชื่อมต่อกับกระดูกซี่โครง

และ สูเราะห์ อัน-นิซาอฺ อายัติที่ 23

ความว่า : และภรรยาของบุตรพวกเจ้าที่มาจากกระดูกสันหลังของพวกเจ้า

โองการนี้ อัลลอฮฺ ตรัสห้ามแต่งงานกับภรรยาของบุตร แต่นอกจากอัลลอฮฺจะใช้คำว่า أَبْنَاءซึ่งแปลว่าบุตรแล้วพระองค์ยังย้ำอีกว่า มาจากก้นกบส่วนท้ายของกระดูกสันหลัง นั้นหมายความว่า ต้นต่อของบุตรหลานมาจากส่วนที่เรียกว่า กระดูกสันหลัง

ในสูเราะห์ อัฏ-ฏอริก อายัตที่ 5-7 อัลลอฮฺได้ตรัสว่า

ความว่า : ดังนั้นมนุษย์จงไตร่ตรองดูซิว่าเขาถูกบังเกิดมาจากอะไร? เขาถูกบังเกิดมาจากน้ำที่พุ่งออกมา มันออกมาระหว่างกระดูกสันหลังและกระดูกหน้าอก (อัลกุรอาน สูเราะห์อัฏ-ฏอริก 86/5-7)

นั้นคือกระดูกซี่โครง และจะกล่าวรายละเอียดในเรื่องนี้ในตอนต่อไป

ความว่า : พระองค์ตรัสว่า กระนั้นก็ตาม อัลลอฮ์จะทรงบังเกิดสิ่งที่พระองค์ประสงค์ เมื่อพระองค์ทรงชี้ขาดงานใดแล้ว? พระองค์ก็เพียงประกาศิตแก่สิ่งนั้นว่า จงเป็นขึ้นเถิด แล้วมันก็จะเป็นขึ้น (อัลกุรอาน สูเราะห์ อาลิ อิมรอน 3/47)

เขียนโดย ดาบแห่งอัลเลาะห์ อะคาเดมี่ ที่ 23:00

เป็นเพื่อน Line กับเรา