เคล็ดลับช่วยให้เด็กๆ มุสลิมรักการละหมาด รู้แล้วแชร์ต่อ!

3 ธค. 58     66657

เคล็ดลับช่วยให้เด็กๆ มุสลิมรักการละหมาด รู้แล้วแชร์ต่อ!

เคล็ดลับช่วยให้เด็กๆ มุสลิมรักการละหมาด รู้แล้วแชร์!

ในหะดีษที่รายงานโดยท่านอับดุลลอฮฺ บิน ก็อรฺต ว่า ท่านร่อซูลุลลอฮฺ صلى الله عليه وسلم  กล่าวว่า “การกระทำแรกที่บ่าวของอัลลอฮฺจะถูกสอบสวนในวันแห่งการตอบแทน คือ การละหมาด หากมันดี การงานอื่นๆ ของเขาก็จะดีด้วย หากมันเลว การงานอื่นๆ ของเขาก็เลวด้วย” (เฏาะบะรอนี)       

การละหมาด เป็นอิบาดะฮฺประเภทแรก ที่อัลลอฮฺทรงกำหนดให้เป็นสิ่งจำเป็น ด้วยความสำคัญอย่างยิ่งต่อผู้ศรัทธาเช่นนี้ การละหมาดจึงสมควรเป็นอิบาดะฮฺแรกที่พ่อแม่อบรมแก่ลูกๆ       

เมื่อกล่าวถึงการสอนลูกให้ละหมาด ก็จะมีพ่อแม่ที่ถามว่า อายุเท่าไรที่กำหนดให้เริ่มสอนลูก?  แต่ในความเป็นจริง การสอนให้ละหมาดนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับเด็กๆ หรือในบางกรณีก็สำหรับวัยรุ่น  มันอาจต้องใช้เวลามากในการฝึกฝน         

ท่านอับดุลลอฮฺ บิน อัมรฺ บิน อัล-อาศ ได้รายงานจากท่านร่อซูลุลลอฮฺ صلى الله عليه وسلم   ว่า “จงใช้บุตรหลานของพวกท่านให้ละหมาดเมื่อพวกเขาอายุ 7 ขวบ และจงตีพวกเขาเมื่ออายุ 10 ขวบ และจงแยกที่นอนของพวกเขา” (อบูดาวูด)       

นี่ไม่ได้หมายความว่าพ่อแม่ควรจะเริ่มสอนให้ลูกละหมาดเมื่ออายุครบเจ็ดขวบ แต่ควรเริ่มตั้งแต่ตอนที่เด็กแสดงความสนใจต่อการละหมาด ซึ่งปกติจะเริ่มเมื่ออายุประมาณสองขวบ  เป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่เด็กๆ จะเลียนแบบพ่อแม่ของเขา และนี่ก็คือวิธีการหนึ่งที่อัลลอฮฺทรงประทานให้เราใช้สอนเด็กๆ       

ดังนั้น เป็นเรื่องสำคัญสำหรับพ่อแม่ที่มีลูกเล็กๆ ให้พวกเขาได้ลองละหมาดข้างๆ พวกเรา ซึ่งจะได้ประโยชน์ถึงสองประการ คือ 1-มันเป็นการสอนลูกว่าจำเป็นต้องละหมาดวันละห้าเวลาทุกวัน  2-เด็กๆ จะได้เรียนรู้ท่าทางการเคลื่อนไหวในละหมาดไปด้วย  มันเป็นเรื่องน่าอัศจรรย์มากนะที่เด็กอายุแค่สองขวบสามารถเรียนรู้คำว่า “อัลลอฮุอักบัร” ได้เมื่อยืนละหมาดข้างๆ พ่อแม่       

ขั้นต่อมาคือ สอนซูเราะฮฺอัล-ฟาติหะฮฺแก่ลูกๆ ควรจะเริ่มประมาณอายุ 3-4 ปี จากนั้นจึงเริ่มสอนซูเราะฮฺอื่นๆ หรือดุอาอฺที่กล่าวในละหมาด  สิ่งที่ต้องคำนึงถึงคือ ให้เริ่มสอนด้วยดุอาอฺหรือซูเราะฮฺสั้นๆ เพราะการสอนละหมาดต้องเป็นไปอย่างมีขั้นตอนทีละน้อย  และจำเป็นต้องทบทวนสิ่งที่ได้ท่องไปแล้วอย่างสม่ำเสมอทุกวัน พร้อมๆ กับท่องส่วนใหม่  การฝึกนี้ควรจะใช้เวลาเพียง 5-15 นาที เพราะช่วงอายุนี้ ความยาวนานในการฝึกไม่สำคัญเท่ากับความสม่ำเสมอ  และควรตระหนักด้วยว่า เด็กๆ อาจไม่พร้อมที่จะท่องจำสิ่งใหม่ทุกวัน       

อีกคำถามที่พ่อแม่มักจะถามกันคือ ควรจะสอนตัจวีดด้วยหรือไม่? ที่จริงพ่อแม่หลายท่านได้พบว่ามันจะเป็นการดีหากสอนไปด้วยเลย เพราะเด็กมีความสามารถที่น่าอัศจรรย์ในการจำเพลงจำนวนมาก การร้องเป็นจังหวะทำให้ง่ายต่อการจำ อย่างไรก็ตาม ในช่วงอายุนี้ ไม่จำเป็นต้องเคร่งครัดต่อหลักตัจวีด แต่ให้ท่องจำอัลกุรอานได้       

พ่อแม่หลายคนพบเครื่องมือที่มีประโยชน์ในการสอนเด็กๆ ว่าละหมาดอย่างไร ทุกปี สินค้าทางการศึกษาใหม่ๆ จะออกสู่ตลาดโลกมุสลิม วันนี้ พ่อแม่มุสลิมเห็นสมุดระบายสี หนังสือ วีดีโอที่เหมาะสม เทป และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ช่วยในการเรียนรู้  เด็กๆ จะเรียนรู้ได้ดีหากมีอุปกรณ์ที่หลากหลาย แต่เครื่องมือเหล่านี้ก็เป็นเพียงตัวช่วยเพิ่มความเร็วและปริมาณการเรียนรู้ของเด็ก มิได้เพิ่มความรักต่อการละหมาดให้เกิดขึ้น       

ท้ายนี้ สิ่งสำคัญที่สุดในการสอนที่ประสบความสำเร็จ คือ คำชมและกำลังใจ พึงระลึกว่าเด็กๆ ชอบที่จะทำให้พ่อแม่ของพวกเขาพอใจ ดังนั้นจึงจำเป็นที่พ่อแม่จะชมเชยความสำเร็จของพวกเขา โดยเฉพาะสำหรับการเรียนรู้วิธีละหมาด หลังจากผ่านไประยะเวลาหนึ่ง เด็กจะสัมผัสได้ถึงความสำเร็จ การชมเชยกระตุ้นให้เด็กๆ พยายามเรียนรู้และทำให้เป้าหมายต่อๆ ไปสำเร็จ

ที่มา: pplhomeschool.wordpress.com

เป็นเพื่อน Line กับเรา