คุณรู้หรือไม่ ทุกๆ อวัยวะของมนุษย์ มีการทำซอดาเกาะห์

28 ธค. 58     2082

คุณรู้หรือไม่ ทุกๆ อวัยวะของมนุษย์ มีการทำซอดาเกาะห์

คุณรู้หรือไม่ ทุกๆ อวัยวะของมนุษย์ มีการทำซอดาเกาะห์ (บริจาค)

รายงานจากอะบีฮุรอยเราะห์ กล่าวว่า ท่านรอซูล กล่าวว่า :

คุณรู้หรือไม่ ทุกๆ อวัยวะของมนุษย์ มีการทำซอดาเกาะห์

ทุกๆอวัยวะของมนุษย์ มีการทำซอดาเกาะห์ในทุกๆ วันดวงอาทิตย์โผล่ขึ้นมา การที่ท่านได้ประนีประนอมระหว่างสองคนด้วยความเป็นธรรม ก็เป็นซอดาเกาะห์ การที่ท่านได้ช่วยเหลือชายคนหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องสัตว์พาหนะของเขา การที่ท่านอุ้มเขาขึ้นขี่มัน หรือช่วยยกสิ่งของสัมภาระขึ้นไว้ให้ ก็เป็นการซอดาเกาะห์ คำพูดจาที่ดีก็เป็นซอดาเกาะห์ ทุกๆย่างก้าวที่ท่านเดินไปละหมาด ก็เป็นการซอดาเกาะห์ และการที่ท่านขจัดสิ่งที่เป็นอันตรายออกจากถนนหนทาง ก็เป็นการซอดาเกาะห์

(บันทึกโดยบุคอรีย์และมุสลิม)
ดูในบุคอรีย์เล่ม 5 หน้า 266 และดูในมุสลิม หะดีษเลขที่ 1009

คำอธิบาย 
อัลเลาะห์ ทรงเอ็นดูเมตตามนุษย์อย่างมากมาย จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่มนุษย์จะต้องขอบคุณพระองค์ ส่วนหนึ่งจากความเมตตาก็คือ การที่พระองค์ทรงให้มนุษย์มีอวัยวะต่างๆในร่างกายครบถ้วน พระองค์เท่านั้นมีความสามารถที่จะให้อวัยวะเหล่านั้นทำงานได้ หรือทำงานไม่ได้

เมื่อพระองค์ทรงให้อวัยวะมาแล้ว มนุษย์จะขอบคุณพระองค์อย่างไร ในฮะดีษนี้ได้เสนอไว้หลายแนวทางด้วยกันคือ การทำหน้าที่ประนีประนอมระหว่างคู่กรณี การช่วยเหลือผู้เดินทางให้เขาขึ้นสู่ยานพาหนะ การช่วยหยิบยกสิ่งของส่งให้ การพูดดี ทำดี ฯลฯ ทั้งหมดนี้ล้วนแต่แสดงความขอบคุณต่ออัลเลาะห์ทั้งสิ้น

สิ่งที่ได้รับจากฮะดีษนี้

1. สนับสนุนให้กระทำการประนีประนอม 
2. การประนีประนอมเท่ากับเป็นการทำซอดาเกาะห์

จากอบูซัรรฺ เล่าว่า ท่านรอซูลลุลลอฮฺ กล่าวว่า :

คุณรู้หรือไม่ ทุกๆ อวัยวะของมนุษย์ มีการทำซอดาเกาะห์

"การมีใบหน้ายิ้มแย้มแก่พี่น้องของท่านนั้น ถือเป็นศอดะเกาะฮฺ" (บันทึกโดย ติรมีซี)

ที่มา: ริยาดุสซอลีฮีน
โดย สมาคมนักเรียนเก่าอาหรับ

เป็นเพื่อน Line กับเรา