ริสกี ของเราถูกกำหนดไว้อย่างไร

19 กพ. 60     54743

ในอิสลามสอนไว้  ว่า สิ่งมีชีวิตทุกชนิด พระเจ้าให้เกิดมาพร้อมปัจจัยการดำรงชีพ (อิสลามเรียกว่า ริสกี) ไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตใดก็ตามในโลกนี้ มนุษย์ก็เช่นเดียวกัน เมื่อเกิดมา พระเจ้าจะให้ริสกีมา ด้วยเหตุนี้ คนมุสลิมจึงไม่กลัวการมีลูกมาก  ดังนั้นสุภาษิต มีลูกมากจะยากจน จึงใช้กับมุสลิมไม่ได้  เพราะเมื่อพระเจ้าให้เค้าเกิดมา เชื่อเถอะ ว่าพระเจ้าจะให้ปัจจัยยังชีพเค้าติดตัวเค้ามาด้วยเสมอ และแน่นอนมันก็ต้องผ่านมาทางผู้ที่เป็นพ่อแม่ เราก็ต้องทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดเท่านั้นเอง

ริสกี ของเราถูกกำหนดไว้อย่างไร

ริสกี ของเราถูกกำหนดไว้อย่างไร

“อัลลอฮฺได้บัญชาให้มลาอีกะฮฺลงไปในมดลูกของสตรี และมลาอีกะฮฺได้กล่าวว่า “โอ้อัลลอฮฺ! ได้มีอสุจิหลั่งลงมา, โอ้อัลลอฮฺ! มันได้กลายเป็นก้อนเลือด, โอ้อัลลอฮฺ! มีหนังหุ้มมัน” และหลังจากนั้นหากอัลลอฮฺต้องการให้ทารกในครรภ์มีสภาพที่สมบูรณ์ มลาอีกะฮฺ ก็จะถามว่า “โอ้ อัลลอฮฺ! เขาจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย? เขาจะเป็นคนดีหรือเลว? เขาจะมีริสกีอย่างไร? เขาจะมีอายุเท่าไหร่?” และมลาอีกะฮฺก็จะบันทึกทุกอย่างในขณะที่ทากรกอยู่ในครรภ์มารดา” (ศอเฮียะ บุคอรี)

“ในขณะที่อัลลอฮฺได้สร้างมนุษย์คนหนึ่ง พระองค์จะกำหนด 5 สิ่งในตัวเขา ซึ่งก็คือ วันตาย การกระทำ ที่พักอาศัย สถานที่ที่เขาต้องเดินทาง และการได้มาซึ่งริสกี” (ติรมีซีย์ & อะฮฺหมัด)

“แม้ว่าลูกหลานอาดัม จะวิ่งหนีริสกีเหมือนที่เขาวิ่งหนีความตาย ริสกีของเขาก็จะตามเขาทันเฉกเช่นเดียวกับความตาย” (บัยฮากีย์)

“จงกล่าวเถิด (มูฮำหมัด) ว่า จะไม่ประสบแก่เราเป็นอันขาด นอกจากสิ่งที่อัลลอฮฺได้กำหนดไว้แก่เราเท่านั้น” (อัต-เตาบะฮฺ: 91)

“และทุกๆ สิ่ง ทั้งเล็กและใหญ่ ก็ได้ถูกบันทึกไว้แล้ว” (อัล-กอมัร: 53)

กลุ่มไลน์

เป็นเพื่อน Line กับเรา