วิธีละหมาดอีดิ้ลฟิตรี

24 มิย. 60     19428

 วิธีละหมาดอีดิ้ลฟิตรี


วันอีดิ้ลฟิตรี คือ วันที่ 1 เดือนเชาวาล ในวันอีดนี้มีสุนัตให้ละหมาดรวมกัน ทั้งชายและหญิง เด็กและผู้ใหญ่

การละหมาดอีดิ้ลฟิตรี  เป็นสุนัตมู่อั๊กกั๊ด มี สอง ร่อก้าอัต และ สองคุตบะห์

การละหมาดอีดิ้ลฟิตรี (อีดออกบวช) มี สอง ร่อก้าอัต กำหนดเวลาละหมาดตั้งแต่ดวงอาทิตย์ขึ้นจนถึงดวงอาทิตย์คล้อย สุนัตให้อ่านนำเหนียตว่า :

อ่านว่า " อุซ็อลลีซุนนะตะอี้อิ้ลฟัตร ร๊อกอะไตนิมะมูมันลิ้ลลาฮีตะอาลา "

นึกในใจ "ข้าพเจ้าละหมาดสุนัตอีดิ้ลฟิตรี 2 ร่อก้าอัต เป็นมะอ์มูม เพื่ออัลลอฮ์ต้าอาลา"

วิธีละหมาดอีดิ้ลฟิตรี 

1.ตักบีร คือกล่าวว่า อัลลอฮุอักบัร 7 ครั้ง ในร่อก้าอัตที่หนึ่ง ไม่นับตักบีร่อตุ้ลเอี๊ยะรอมมารวมกัน

2.ตักบีร คือกล่าวว่า อัลลอฮุอักบัร 5 ครั้ง  ในร่อก้าอัตที่สอง ไม่นับตักบีรที่ขึ้นมายืนตรง และตักบีรที่จะก้มรู่กัวอ์

3. อ่านตัสบีฮฺระหว่างตักบีร ร่อก้าอัตแรก 6 ครั้ง

4. อ่านตัสบีฮฺระหว่างตักบีร ร่อก้าอัตสอง 4 ครั้ง คำตัสบีฮฺ อ่านดังนี้ 

سبحان الله ، والحمد لله ، ولا إله إلا الله ، والله أكبر

อ่านว่า “ซุบฮานัลลอฮฺฮิ , วัลฮัมดุลิลลาฮฺ , ว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮฺ , วัลลอฮุอักบัร”

5. หลังจากละหมาดเสร็จแล้วให้อ่าน 2 คุตบะห์ โดยให้กล่าวตักบีร 9 ครั้ง ในคุตบะห์ที่หนึ่ง และให้กล่าวตักบีร 7 ครั้ง  ในคุตบะห์ที่สอง


เป็นเพื่อน Line กับเรา