รู้ยัง สามีป้อนอาหารให้ภรรยาเพิ่มริสกีได้

5 สค. 60     8834

ริสกี ไม่ได้หมายถึง ทรัพย์สินเพียงอย่างเดียว เราหลายคนอาจเคยเข้าใจผิด

การที่เรามีสุขภาพที่ดี คนในครอบครัวมีสุขภาพที่ดี ไม่เจ็บป่วย ไม่ต้องไปหาหมอรักษา ทำอะไรได้สะดวกสบาย ถือเป็นริสกีที่ประเสริฐยิ่งเช่นกัน

การมีครอบครัวที่ดี ลูกที่ดี สามี ภรรยาที่ดี การมีความรู้ ก็ถือเป็นริสกีเช่นกัน และอื่นๆ อีกมากมายที่เป็น ริสกี

ถ้าเรามองเห็น ริสกี ในรูปแบบของทรัพย์สิน เพียงอย่่างเดียว เราคงใช้ชีวิตอย่างไม่มีความสุข และไม่รู้จักขอบคุณอัลลอฮฺอย่างแน่นอน

อัลฮัมดุลิลลาฮฺ มองดูในตัวเรา รอบตัวเรา แล้วเราจะรู้ว่า เราได้รับริสกีจากอัลลอฮฺมากมายเพียงใด

รู้ยัง สามีป้อนอาหารให้ภรรยาเพิ่มริสกีได้

รู้หรือไม่ ป้อนอาหารให้ภรรยาสามารถเพิ่มริสกีได้

ทุกคนล้วนแล้วต้องการ ริสกีเพื่อการดำรงชีวิตของครอบครัวที่ราบรื่น แน่นอน การแต่งงานก็เป็นส่วนหนึ่งในการทำตามซุนนะฮฺนบีเช่นกัน หากเมื่อเราได้ทำตามซุนนะฮฺนบี สิ่งๆ นั้นย่อมเป็นสิ่งที่ดีพร้อมได้รับผลบุญ ในการทำความดี ซึ่งการป้อนอาหารของสามีภรรยาและลูก ก็เป็นการกระทำที่สามารถเพิ่มริสกี ให้กับครอบครัวมากน้อยเพียงใดนั้น เบอรีตามสุสลิม (Berita muslim) ขอเล่าสู่กันฟังนะคะ

ก่อนอื่นต้องเข้าใจก่อนว่า ริสกีของ อัลลอฮฺ (ซ.บ) ที่มอบให้กับเรานั้นไม่เพียงแค่เม็ดเงินเท่านั้น แต่จะรวมไปถึงการได้รับลูกที่ดี การงานดี ไม่เจ็บป่วย  มีสุขภาพที่ดี ห่างไกลจากบาลา และอื่นๆอีกมากมาย

จากฮาดิษ Saad bin Abi Waqosh บอกว่า ท่านรอซูลลูลลอฮฺ (ซ.ล) กล่าว่า 

ความว่า :  “และแท้จริงหากคุณ (สามี) ได้ให้นัฟเกาะฮฺ แน่นอนสิ่งๆนั้นเป็นการกระทำที่ซอดาเกาะฮฺ ซึ่งรวมไปถึงการป้อนอาหารให้กับภรรยาคุณ” ( Mutafaqun Alaih )


รู้ยัง สามีป้อนอาหารให้ภรรยาเพิ่มริสกีได้

จากฮาดิษข้างต้น แสดงให้เห็นถึงความรักกับคนในครอบครัว ที่สามีต้องให้นัฟเกาะฮฺ (ค่าเลี้ยงดู) ต่อภรรยาและลูกๆ ซึ่งเมื่อได้ให้สิ่งที่ดีกับคนในครอบครัว ก็เปรียบเสมือนการบริจาคเช่นกัน และที่สำคัญยิ่งไปกว่านั้นคือ “ได้ผลบุญ” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่มาของการเพิ่มริสกีที่ดีให้กับคนในครอบครัวเช่นกัน

ฉะนั้น สามีและภรรยา อย่าลืมป้อนอาหารซึ่งกันและกันด้วยนะคะ นอกจากจะได้ริสกีเพิ่มแล้ว ยังเป็นการดูแลซึ่งกันและกัน และเป็นการเพิ่มความโรแมนติกให้กับชีวิตคู่ แม้ความรู้สึกนั้นมาจากนัฟซูก็ตาม ถ้าหากมีเหนียตทำไปเพื่อ อัลลอฮฮฺ ตะอาลา ก็จะได้รับผลบุญเช่นกันนะคะ อินชาอัลลอฮฺ มีครอบครัวที่บอรอกัต อามีน


รู้ยัง สามีป้อนอาหารให้ภรรยาเพิ่มริสกีได้

เรียบเรียงโดย Fateemoh : berita muslim
ภาพจากอนเทอร์เน็ต

เป็นเพื่อน Line กับเรา