ฮูก่มการขลิบอวัยวะเพศชายเเละเพศหญิง วายิบหรือไม่

13 กย. 60     63952

ฮูก่มการขลิบอวัยวะเพศชายเเละเพศหญิง วายิบหรืิอไม่

การขลิบปลายหนังหุ้มอวัยวะเพศชาย (Circumcision) ที่เรียกว่า“การทำสุนัต” ในภาษาไทย หรือ “มาโซะยาวี” ในภามลายู ซึ่งมีรากศัพท์เดิม คือ คีตาน (Khitān / Khatna)  ในภาษาอาหรับ หมายถึง การตัด

การทำสุนัต หากแปลตามรากศัพท์ จะหมายความถึง การทำตามแบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัด ซล. ซึ่งการทำตามแบบฉบับของท่านทุกอย่างถือว่าเป็น ซุนนะห์ หรือ สุนัต 

มาโซะยาวี แปลตามคำหมายถึง การเข้ารับอิสลาม ซึ่งคือ บุคคลศาสนิกอื่นที่เข้ารับอิสลามแล้วจะต้องทำการขลิบปลายหนังอวัยวะเพศชายนั่นเอง มาโซะยาวี หรือการเข้าสุนัตหลายคนเข้าใจว่าเป็นประเพณี แต่ในความเป็นจริงแล้วเป็นการปฏิบัติตามบัญญัติของศาสนาอิสลาม ไม่ใช่ประเพณีแต่อย่างใด 

ท่านนบี มุฮัมมัด ซล. ได้กล่าวว่า

“มีการกระทำห้าสิ่งที่ใกล้เคียงกับฟิตเราะฮ์ (ธรรมชาติที่บริสุทธ์) นั่นคือ การขลิบหนังปลายอวัยวะเพศชาย การโกนขนในร่มผ้า การตัดเล็บ การถอนขนรักแร้และการขลิบหนวด ”

(บันทึกโดยบุคอรีย์และมุสลิม)

จากหลักฐานในอัลกรุอาน อัลลอฮ์ได้บัญญัติให้นบีมุฮัมมัด ซล. ได้ปฏิบัติตามแนวทางของท่านนบีอิมรอฮีม ความว่า

“แล้วเราได้วะฮีแก่เจ้าว่า “จงปฏิบัติตามศาสนาของอิบรอฮีมผู้เที่ยงธรรม และเขามิได้อยู่ในหมู่ผู้ตั้งภาคี ” “

(Quran 16: 123 An-Naĥl )

มีรายงานว่า ท่านนบีมุฮัมมัด ซล. กล่าวว่า:

“ อิบรอฮีมทำการขลิบหนังอวัยวะเพศตนเอง หลังจากท่านอายุได้ 80 ปีและท่านขลิบตนเองด้วย Adze(อุปกรณ์สำหรับตัด) ”

(บันทึกโดยบุคอรีย์ มุสลิมและอะห์มัด)

การขลิบปลายหนังหุ้มอวัยวะเพศชายของมุสลิม จึงเป็นการปฏิบัติตามแนวทางของอิสลาม และตามแบบอย่างของท่านนบีอิมรอฮีมและบัญญัติของพระเจ้า (อัลลอฮ์)

 ฮูก่มการขลิบอวัยวะเพศชายเเละเพศหญิง วายิบหรือไม่

คำถาม : ฮูก่ม ขลิบ (คิตาน,สุนัต,มาโซะยาวี) อวัยวะเพศชาย เเละเพศหญิง ?

คำตอบ :  ฮูก่ม ขลิบอวัยวะเพศชายหรือหญิง นั้น ฮูก่มคือ วายิบ

ในส่วนของผู้ชายนั้น คือ ฮาราม บาปใหญ่

ในส่วนของผู้หญิงนั้น คือ ฮาราม บาปเล็ก

เดี๋ยวนี้เยอะมาก คนส่วนใหญ่ที่จะมาอ้าง(มัสฮับ) เพื่อบังหน้า ไม่ให้ เป็น วายิบ (สำหรับผู้หญิง) การที่ผมสอนนี้ ผมจะสอนในทัศนะ มัสฮับ ซาฟีอีย์  เเละคนส่วนใหญ่ ณที่นี้ จะตามมัสฮับซาฟีอีย์

ยังไรก็ตาม อิบนุรฮัจญัร ได้กล่าวว่า :

การขลิบอวัยวะเพศชาย คือ วายิบ(บาปใหญ่) 

การขลิบอวัยวะเพศหญิง คือ วายิบ(บาปเล็ก)

ทำไม ผู้ชาย คือ บาปใหญ่ ?

เพราะ ผู้ชาย จะติดเกี่ยวกับ เรื่อง ตอฮาเราะห์

ทำไม ผู้หญิง คือ บาปเล็ก ?

เพราะ ผู้หญิง จะติดเกี่ยวกับ เรื่อง นัฟซู

เเละมีมุมมองของอูลามาอ์ๆ ได้กล่าวว่า : 

- ถ้าสตรีนั้น ยังไม่เเต่งอีก หากเขายังไม่คีตาน(ขลิบ) 

ฮูก่ม คือ วายิบ เขาต้องคีตาน(ขลิบ)

-ถ้าสตรีนั้น ได้เเต่ง(มีลูก) หากเขายังไม่คีตาน(ขลิบ)

ฮูก่มคือ มาอัฟกับซาเราะอ์ หมายความว่า โมฆะ

- สำหรับทางผู้ชาย เจาะจง คือวายิบ 

หรือไม่ จะเกิดอันตรายต่อชีวิต ถึงอภัยกับซาเราะอ์

ถามว่าต้องทำทุกคนหรือไม่ ?

ตอบว่า ไม่ เพราะมีข้อห้ามทางการแพทย์บางประการเช่น เด็กผู้ชายที่เป็นโรคเลือดหยุดยาก ( Hemophilia ) , เด็กที่รูเปิดของท่อปัสสาวะผิดที่ คือแทนที่จะมีที่ปลายสุดของแท่ง แต่ไปมีที่ด้านล่าง ( Hypospadia ) , หรือมีรูเปิดที่ด้านบน ( Epispadia ) (ดังนั้นควรปรึกษาแพทย์ก่อนตัดสินใจทำ)

 ฮูก่มการขลิบอวัยวะเพศชายเเละเพศหญิง วายิบหรือไม่

ประโยชน์ของการเข้าสุนัต คือ

1. การขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศส่งผลดีในการร่วมประเวณีและทำให้หลุดพ้นจากอันตราย จากการรวมตัวของหนังหุ้มขณะอวัยวะเพศขยายตัว

2. การขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศ ทำให้ลดอันตรายหลังการร่วมประเวณี เพราะหนังหุ้มปลายลึงค์เป็นที่รวมของสิ่งสกปรกหากหมักหมมมากๆ จะมีผลต่อระบบประสาท และ เกิดอาการคันรอบอวัยวะเพศ

3. การมีน้ำปัสสาวะและมีน้ำอสุจิค้างอยู่ภายในปลายลึงค์ที่ไม่ผ่านการขลิบ จะทำให้เสื้อผ้าในร่างกาย เกิดความสกปรก ยิ่งไปกว่านั้น เป็นการลดบทบาทเรื่องความสะอาดในฐานะ "มุสลิม"

- การขลิบหนังปลายอวัยวะเพศชายจากทัศนะทางการแพทย์

1.ลดอัตราการการติดเชื้อในระบบการขับถ่ายปัสสาวะในเพศชาย จากผลการศึกษาด้านคลินิกและทางระบาดวิทยาในประชากรวัยหนุ่มจำนวน 3,924 คนและทารกอีก 422,328 คน Wiswell และ Roscelli ได้รายงานเพื่อยืนยันถึงความจำเป็นในการคิตานในเด็กแรกเกิดและเด็กผู้ชาย พบว่าคนที่มิได้ขลิบหนังปลายอวัยวะเพศนั้นมีอัตราการติดเชื้อในระบบการขับถ่ายปัสสาวะ(urinary tract infection)สูงกว่าผู้ที่ขลิบหนังปลายอวัยวะเพศเป็นอย่างมาก ผู้ทำการศึกษาเรื่องนี้สังเกตเห็นว่าเนื่องจากในขณะนี้การขลิบหนังปลายอวัยวะเพศชายในหมู่เพศชายมีจำนวนลดลง ดังนั้น การติดเชื้อในระบบการขับถ่ายปัสสาวะในหมู่เพศชายจึงสูงขึ้น

โดยปกติแล้วการติดเชื้อจะเริ่มต้นที่หนังส่วนหน้าซึ่งจะเริ่มบวมก่อนและตามมาด้วยการติดขัดในการถ่ายปัสสาวะ หลังจากนั้น การเกิดเชื้อแบคทีเรียภายใต้หนังหุ้มปลายอวัยวะเพศก็จะทำให้การติดเชื้อมากขึ้นและนำไปสู่อันตรายอื่นๆ การรักษาสุขอนามัยของอวัยเพศโดยการทำความสะอาดเป็นประจำจะช่วยป้องกันการติดเชื้อบางอย่าง แต่ในหมู่เด็กแล้วนับเป็นเรื่องยากที่จะรักษาความสะอาดได้ เพระความไม่รู้ประสีประสาของเด็ก ดังนั้นจึงไม่มีวิธีการใดที่จะป้องกันการติดเชื้อได้ดีกว่าการขลิบหนังปลายอวัยวะเพศเสีย อาการบางอย่าง เช่น ฟีโมสิส(Phimosis) หากได้รับการขลิบหนังปลายอวัยวะเพศตั้งแต่ตอนต้นๆก็สามารถป้องกันได้ นี่คือประโยชน์ทางการแพทย์ที่สะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าและความดีงามในแบบอย่างคำสอนของอิสลาม

2.โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ หลายการศึกษาทางการแพทย์ได้สรุปว่า พบอุบัติการณ์การอักเสบขององคชาตสูงในผู้ที่ได้ไม่ได้ขลิบหนังปลายอวัยวะเพศ และการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ เช่น ซีฟิลิส โกโนเรีย และ โดยเฉพาะโรคเอดส์ สูงเช่นเดียวกัน

3.โรคมะเร็ง ความจริงเป็นที่ทราบกันดีว่า อุบัติการณ์การเกิดมะเร็งที่อวัยวะเพศชายลดลงโดยการขลิบปลายหนังอวัยวะ และ อัตราการเกิดมะเร็งปากมดลูกน้อยลงของผู้หญิงที่แต่งงานกับผู้ชายที่ขลิบปลายอวัยวะเพศ ซึ่งประโยชน์จากการขลิบปลายอวัยวะเพศชายนี้ได้อธิบายว่าทำไหมคนที่ไม่ใช่มุสลิมในยุโรปและอเมริกาจึงนิยมทำการขลิบปลายอวัยวะเพศชาย

ขอขอบคุณข้อมูลจาก:  Ulama'Azhar Idrus
หนังสืออ้างอิง : นายแพทย์อนุตรศักดิ์ รัชตะทัต 
ที่มา: เว็บไซต์ของสมาคมแพทย์มุสลิม

เป็นเพื่อน Line กับเรา