ค่ำคืนแรกของคู่บ่าวสาวในอิสลาม

28 กย. 60     13523

ค่ำคืนแรกของคู่บ่าวสาวในอิสลาม


ค่ำคืนแรกของคู่บ่าวสาวในอิสลาม

การแต่งงานมีความ สำคัญเช่นไรในอิสลามนั้น ได้มีการกล่าวถึงอย่างมากมายแล้ว แต่มีอีกเรื่องหนึ่งที่ยังไม่ค่อยมีการกล่าวถึงในเรื่องดังกล่าวก็คือ อิสลามให้ความสำคัญกับค่ำคืนแรกของคู่บ่าวสาวอย่างไร และอิสลามมีหลักปฏิบัติอะไรบ้างในเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์ระหว่างสามี ภรรยา   

คำคืนแรกของการ แต่งงาน คือค่ำคืนที่คู่บ่าวสาวทุกคนต่างรอคอย เป็นค่ำคืนแรกที่จะเป็นจุดเริ่มต้นของการใช้ชีวิตคู่ระหว่างคนสองคน ในอิสลามถือว่าเป็นค่ำคืนที่มีบารอกัต (ความสิริมงคล) ยิ่งนัก   
 

ทำไมอิสลามจึงถือ ว่า ค่ำคืนแรกของการแต่งงานของคู่บ่าวสาวมีความสิริมงคลมากมายนัก ก็เนื่องจากว่าเรามีวจนะหนึ่งของท่านศาสดามุฮัมมัด (ศ) ที่ท่านได้มีวจนะไว้ว่า "ผู้ศรัทธาคนใดก็ตามที่เขาได้แต่งงาน เขาได้ทำให้ศาสนาของเขาสมบูรณ์แล้วครึ่งหนึ่ง" ด้วยเหตุนี้ในค่ำคืนดังกล่าว การดุอาอ์วิงวอนจะถูกตอบรับจากพระองค์ มวลมาลาอีกะฮ์ (ฑูตสวรรค์) จะทรงนำความเมตตาอย่างมากมายมาโปรปรายแก่คู่บ่าวสาวในค่ำคืนดังกล่าว 

เช่นเดียวกันศาสนา อิสลาม ถือว่าการมีเพศสัมพันธ์กันระหว่างคู่บ่าวสาวในค่ำคืนดังกล่าวเป็นอิบาดัต (การเคารพภักดี) ซึ่งมีรายงานได้บันทึกไว้ว่า ก่อนการมีเพศสัมพันธ์ ถ้าหากคู่บ่าวสาวได้มีการปฏิบัติตามหลักปฏิบัติต่างๆ สำหรับคู่บ่าวสาวในค่ำคืนแรกของการแต่งงาน หมายถึงเขาได้ปฏิบัติตามสุนนะฮ์ (แบบอย่าง) ของท่านศาสดามุฮัมมัด (ศ)"   

ค่ำคืนแรกของคู่ บ่าวสาว ไม่ว่าคู่บ่าวสาวจะอยู่ในศาสนาใด เผ่าพันธ์ใด สิ่งหนึ่งที่คู่บ่าวสาวทุกคนต่างรอคอยอย่างใจจดใจจ่อ ก็คือการมีเพศสัมพันธ์ เพื่อสนองความใคร่ที่มีอยู่ในตัวของมนุษย์แต่ดั้งเดิมทุกคน ศาสนาอิสลามก็ส่งเสริมในเรื่องดังกล่าว แต่เป็นการส่งเสริมที่อยู่บนหลักธรรม และบทบัญญัติแห่งศาสนาเท่านั้น   

มนุษย์มีความแตก ต่างกับบรรดาสัตว์อย่างสิ้นเชิง ถึงแม้ว่าความใคร่ในเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์จะมีเหมือนกันกับสัตว์ทั่วไป ดังนั้นวิธีการ ขั้นตอนการมีเพศสัมพันธ์ของมนุษย์จึงต้องมีความแตกต่างกับสัตว์ตามไปด้วย อิสลามมีคำสั่งสอนในเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ไว้อย่างละเอียด เบื้องต้นก่อนการแต่งงาน หนุ่มสาวที่จะแต่งงานด้วยกันจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการ แต่งงาน การใช้ชีวิตคู่ อาธิเช่น มารยาทต่างๆ ของการมีเพศสัมพันธ์ ทำความเข้าใจเกี่ยวข้อปฏิบัติจำเป็นต่างๆ ในการร่วมเพศ เรียนรู้เรื่องการอาบน้ำฆุซุล การักษาความสะอาด การใช้น้ำหอม และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์อย่างถูกต้อง   

อิสลาม ส่งเสริมการมีเพศสัมพันธ์ที่ถูกต้อง การระมัดระวังในเรื่องของการตอบสนองความใคร่ระหว่างสามีภรรยา การสำเร็จความใคร่อย่างสุขสมทั้งสามีและภรรยาในทุกครั้งเวลามีเพศสัมพันธ์ คือเป้าหมายสูงสุด เนื่องจากว่า ณ เวลานี้สามีภรรยาจำนวนมากไม่มีความเข้าใจที่ลึกซึ้งถึงถึงความสำคัญของ เรื่องดังกล่าว ด้วยเหตุผลหลายๆ ประการที่มี จึงทำให้บางคู่สามีภรรยา ไม่ได้ใส่ใจกับการตอบสนองอารมณ์ใคร่ระหว่างกันอย่างเพียงพอ และถูกต้อง เป็นเหตุให้มีผลกระทบทั้งด้านร่างกายและจิตใจ จนนำไปสู่การหย่าร้างเป็นจำนวนมาก ซึ่งนักจิตวิทยาต่างเห็นพ้องต้องกันว่า กว่า 75 เปอร์เซ็น กรณีการทะเลาะวิวาทระหว่างสามีภรรยา มีปัจจัยมาจากเรื่องดังกล่าว   

อิสลามได้เล็งเห็น ปัญหาไปมากกว่านั้น คือแม้ว่าคู่สามีภรรยา จะมีการตอบสนองอารมณ์ใคร่ทางเพศต่อกันอย่างเพียงพอ แต่ทว่าหากทุกๆ การตอบสนองอารมณ์ทางเพศซึ่งกันและกัน อีกฝ่ายยังไปไม่ถึงจุดสุดยอดของอารมณ์หมาย ก็จะนำมาซึ่งความขัดแย้งได้เช่นเดียวกัน ระหว่างผู้ชาย และผู้หญิง ส่วนมากแล้วผู้ชายจะถึงจุดสุดยอดเร็วกว่าผู้หญิง ด้วยเหตุนี้เองผู้ชายหลายคน เมื่อตนเองถึงจุดสุดยอด การร่วมเพศก็จะสิ้นสุดลง ในขณะที่ภรรยาของตนยังไปไม่ถึงจุดหมายแต่อย่างใด   

อิสลาม ถือว่า การปล่อยให้ผู้หญิงมีอารมณ์ค้างไปไม่ถึงจุดสุดยอด จะนำมาซึ่งปัญหาทางด้านร่างกายได้ อาธิเช่นการปวดเมื่อยตามเอว และเจ็บหน้าท้องน้อย มากไปกว่านั้นส่งผลต่อจิตใจของเธออย่างรุนแรง ดังนั้นอิสลามมีคำสอนให้ผู้ชายมีความระมัดระวังในเรื่องดังกล่าวเป็นอย่าง ยิ่งก่อนที่จะเริ่มมีเพศสัมพันธ์ โดยการเล้าโลมตามจุดกระสันต่างๆ ของภรรยา เพื่อให้นางมีความพร้อมที่สุดในการร่วมเพศ ซึ่งจะทำให้ภรรยาถึงจุดหมายได้เร็วยิ่งขึ้นได้   

มีบันทึกรายงานมาก มายต่อเรื่องดังกล่าว จนถึงขั้นที่ว่า การเล้าโลมภรรยาก่อนการมีเพศสัมพันธ์ เป็นหนึ่งในมารยาทต่างๆ ของการมีเพศสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยา ไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตาม การลูบไล้ การสวมกอดจูบ ฯลฯ มีรายงานหนึ่งถูกบันทึกไว้ว่า "หากชายผู้ใดได้ทำการเล้าโลมภรรยาของเขาก่อนที่จะมีเพศสัมพันธ์ เขาจะอยู่ในความเมตตาเฉพาะของพระองค์อัลลอฮ์ (ซ.บ)"
 

ณ ตรงนี้ขอนำเสนอมารยาทต่างๆ ในการมีเพศสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยาในอิสลาม ซึ่งถูกแบ่งออกเป็นสองประเภท      


ประเภทแรก มารยาทต่างๆ ในค่ำคืนแรกของการแต่งงาน   
 

1. คู่บ่าวสาวจะต้องปฏิบัติวุฎูอ์   

2. คู่บ่าวสาวจะ ต้องร่วมกันกล่าวตักบีร (กล่าวว่า "อัลลอฮุอักบัร" พระองค์อัลลอฮ์ผู้ทรงยิ่งใหญ่) การเริ่มต้นชีวิตคู่ที่สมบูรณ์แบบที่สุดในอิสลาม คือการกล่าว "ตักบีร"   

3. ปฏิบัตินมาซมุสตะฮับค่ำคืนแรกของการแต่งงานสองรอกาอัต และเมื่อนมาซเสร็จแล้วให้ทั้งสองคนกล่าวดุอาอ์รายงานหนึ่งจากท่านอิมามมุฮัม มัด บากิร (อ) ให้อ่านดุอาอ์ดังต่อไปนี้พร้อมๆ กัน   

 
   اَللّهُمَّ ارْزُقْنى اءلْفَها وُ وُدَّها وَ رضاها وَ ارْضِنى بِها وَاجْمَعْ بَيْنَنا بِاَحْسَنِ اِجْتِماعٍ وَ اَنَسَ اِئْتِلاف فَاءَنَّكَ تُحِبُّ الْحَلالَ وَ تَكْرَهُ الْحَرامَ   

ความหมาย : โอ้ อัลลอฮ์ โปรดประทานความสนิทสนม ความรัก ความพึงพอใจของนางให้มีแก่ข้า และโปรดให้ข้าพึงพอใจต่อนาง และโปรดทำให้เราอยู่ร่วมกันด้วยดี และโปรดให้มีความสัมพันธ์อันอบอุ่น ด้วยเถิด แท้จริงพระองค์รักสิ่งที่ทรงอนุมัติและทรงรังเกียจสิ่งที่ทรงหวงห้าม  

4. อ่านดุอาอ์ และกล่าววิงวอนต่อพระองค์อัลลอฮ์ (ซ.บ) หลังจากเสร็จสิ้นจากการนมาซสองรอกาอัต ท่านอิมามญะอ์ฟัร ศอดิก (อ) ได้กล่าวว่า "ในค่ำคืนแรกของการแต่งงาน จงเข้าไปใกล้กับเจ้าสาว และยื่นมือไปสำผัสกับไรผมตรงหน้าผากของนาง หันไปทางกิบลัต และกล่าวดุอาอ์ว่า  

 اَلّلهُمَّ بِاَمانَتِكَ اَخَذْتُها وَ بِكَلِماتِكَ اِسْتَحْلَلْتُها فَاِنْ قَضَيْتَ لى مِنْها وَلَدافَاجْعَلْهُ مُبارَكا تَقيا مِنْ شيعَةِ آلِ مُحَمَّدٍ وَلا تَجْعَلْ لِلشَّيطانِ فيهِ شَرَكا وَلانَصيبا  

 ความหมาย : โอ้อัลลอฮ์ ข้าจะปฏิบัติต่อนางโดยพันธสัญญาของพระองค์ ข้าจะครอบครองนางโดยพจนารถของพระองค์ ดังนั้น ถ้าหากพระองค์บันดาลให้ข้ามีบุตรจากนาง ก็ขอได้โปรดทำให้เขาเป็นผู้จำเริญ มีความสำรวมจากบรรดาชีอะฮ์แห่งวงศ์วานของมุฮัมมัด และโปรดอย่าทำให้ชัยฏอนมีส่วนร่วมและส่วนได้ใดๆในตัวเขาเลย   

5. ให้เจ้าบ่าวนำมือ วางบนหน้าผากเจ้าสาว และกล่าวดุอาอ์ที่จะส่งผลดีต่อบุตรที่จะถือกำเนิดมาในอนาคต ซึ่งมีรายงานจากท่านอิมามญะอ์ฟัร ศอดิก (อ) ให้อ่านดุอาอ์ดังนี้   


   اَللّهُمَّ عَلى كِتابِكَ تَزَوَّجْتُها وَ فى اَمانَتِكَ اَخَذْتُها وَ بِكَلِماتِك اِسْتَحْلَلْتُ فَرْجَها فَاِنْ قَضَيْتَ لى فى رَحِمَها شَيْئا فَجْعَلْهُ سَوّيا وَ لا تَجْعَلْهُ شرَكَ شَيْطانٍ   

ความหมาย : โอ้อัลลอฮ์ ข้าได้แต่งงานกับนางตามคัมภีร์ของพระองค์ และได้ปฏิบัติต่อนางตามพันธะสัญญาของพระองค์ และได้ครอบครองอวัยวะเพศของนางโดยพจนารถของพระองค์ ดังนั้น ถ้าหากพระองค์บันดาลให้ข้าได้รับสิ่งใดจากมดลูกของนาง ขอได้โปรดบันดาลให้เขาสมบูรณ์แบบ และอย่าให้เขาเป็นส่วนร่วมใดๆกับชัยฏอน   


ประเภทที่สอง มารยาทต่างๆ การมีเพศสัมพันธ์   

1. ปฏิบัติวุฎูอ์   

2. กล่าว "บิสมิลลาฮิรเราะฮ์มานิรเราะฮ์ฮีม" (ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาเมตตาปรานีเสมอ)   

3. ในขณะมีเพศสัมพันธ์จงอย่ารีบเร่ง และจงปฏิบัติต่อฝ่ายตรงข้ามให้มีความพร้อมมากที่สุดเพื่อความสุขสมที่มากขึ้น   

4. จงมีเพศสัมพันธ์ในค่ำคืนจันทร์ หรือค่ำคืนเสาร์ หรือค่ำคืนพุธ และค่ำคืนศุกร์   

5. ในขณะมีเพศสัมพันธ์ให้สวมกอด ลูบไล้ ฯลฯ ภรรยาให้มากที่สุด เพื่อการไปสู่อารมณ์หมายและสุขสมที่สุด   

6. จงมีเพศสัมพันธ์ในขณะที่มีความต้องการทางเพศเท่านั้น   

7. จะเป็นการดีมาก ถ้าการมีเพศสัมพันธ์จะไม่ถูกปฏิบัติในช่วงหัวค่ำ และหลังรับประทานอาหารเสร็จใหม่ๆ อย่างน้อยหลังจากนั้นสักหนึ่งชั่วโมง เนื่องจากว่ากระเพาะกำลังเต็มไปด้วยอาหาร ซึ่งจะทำให้มีอาการจุกเสียด, เป็นอัมพาต, ปัสวะจะกระปิดกระปอย, ไส้เลื่อน, สายตาไม่ดี และอีกหลายๆ โรคในทำนองนี้   

อิมามริฎอ (อ) ได้มีวจนะไว้ว่า "จงมีเพศสัมพันธ์กับภรรยาในช่วงดึกของค่ำคืน เนื่องจากสำหรับบุตรที่จะถือกำเนิดมา จะได้มีร่างกายที่สวยงามกว่า มีปัจจัยแห่งความหวังมากกว่า มีสติปัญญาที่เฉียบแหลมมากกว่า ที่จะได้บุตรที่โง่เขลา"   ที่มา: muslimchiangmai.net

เป็นเพื่อน Line กับเรา