มุสลิมแต่งชุดดำไว้ทุกข์ได้หรือไม่?

29 กย. 60     1180

มุสลิมแต่งชุดดำไว้ทุกข์ได้หรือไม่?


มุสลิมใส่ชุดดำเพื่อเป็นการไว้ทุกข์ได้หรือไม่ ?
 
คำถาม  : อนุญาตให้สวมใส่ชุดดำเพื่อเป็นการไว้ทุกข์ให้แก่ผู้ตายได้หรือไม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากผู้ตายเป็นสามี?

คำตอบ:  (โดยเชค อิบนิ อุซัยมีน ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ)

การสวมใส่ชุดดำ เมื่อประสบกับเคราะห์กรรมนั้น นับเป็นอัตลักษณ์ที่ไม่เกี่ยวพันใดๆ กับศาสนาและไม่มีที่มาจากบทบัญญัติแต่อย่างใด เมื่อคนเราประสบกับเคราะห์กรรม สมควรอย่างยิ่งที่เขาจะต้องกระทำตามสิ่งที่มีในกฎเกณฑ์ของศาสนา คือให้กล่าวคำว่า 

إنا لله وإنا إليه راجعون , اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيراً منها

(อินนาลิ้ลลาฮ วะอินนา อิลัยฮิ รอญิอูน  อัลลอฮุมมะ อะญุรนี ฟี มุซีบะตี วัคลุฟลี ค็อยรอน มินฮา)

“แท้จริง เราเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮฺ และแน่นอน เราต้องกลับคืนสู่พระองค์ข้าแต่อัลลอฮฺ ขอพระองค์โปรดทรงตอบแทนข้าพระองค์ในเคราะห์กรรมของข้าพระองค์ และโปรดทรงทดแทนแก่ข้าพระองค์ ซึ่งสิ่งที่ดียิ่งกว่าด้วยเถิด”

เมื่อเขากล่าวถ้อยคำนี้ด้วยความศรัทธาและหวังในความโปรดปรานจากอัลลอฮฺ ตะอาลา แน่นอน พระองค์จะทรงตอบแทนรางวัลให้แก่เขา เนื่องเพราะเคราะกรรมนั้นๆ และจะทรงปรับเปลี่ยนให้แก่เขาในสิ่งที่ดียิ่งกว่า ส่วนการเจาะจงใส่ชุดดำหรือสิ่งที่คล้ายคลึงกันนั้น ถือเป็นสิ่งที่ไม่มีแบบอย่างในศาสนาและยังเป็นที่น่าตำหนิอีกด้วย 

(ฟัตวา อัลมัรอะฮฺ อิบนิอุซัยมีน 65)

คำถาม : สตรีสามารถติดตามส่งศพได้หรือไม่ และสามารถใส่ชุดดำ (เพื่อไว้ทุกข์) ได้หรือไม่ ?

คำตอบ : 
          - การที่สตรีติดตามส่งญานาซะฮฺนั้น ถือเป็นเรื่องต้องห้าม (ฮารอม) เนื่องเพราะความอดทนอดกลั้นอันน้อยนิดของเธอ และเนื่องเพราะเป็นการนำตนเองไปสู่ฟิตนะฮฺและการปะปนกับบุรุษเพศ

          - ส่วนการสวมใส่ชุดดำเมื่อประสบกับเคราะห์กรรมนั้น นับเป็นอุตริกรรม (บิดอะฮฺ) ประการหนึ่ง

(มัจมั๊วะ ฟตาวา อิบนิอุซัยมีน 17/329)

การเจาะจงสวมใส่ชุดดำเพื่อไว้อาลัยนั้นถือเป็น บิดอะฮฺ เพราะที่มาของมัน คือ การที่คนเราไม่พอใจต่อกำหนดสภาวการณ์ของอัลลอฮฺ แม้ว่าบางคนอาจมองว่าไม่มีอะไรก็ตามที แต่เมื่อชาวสลัฟไม่ได้ยึดถือปฏิบัติเช่นนี้ และเมื่อมันมีที่มาจากความขุ่นเคืองต่อกำหนดของอัลลอฮฺแล้ว แน่นอนว่าการละทิ้งไม่ใส่ชุดดำย่อมเป็นสิ่งที่ปลอดภัยและสมควรกว่า เพราเมื่อใส่มันไปแล้วเขาอาจจะเข้าใกล้กับบาปมากกว่าที่จะได้รับความปลอดภัย

(มัจมั๊วะ ฟตาวา อิบนิอุซัยมีน 17/414)

อุมมุ อุ้ลยา แปลและเรียบเรียง
www.islammore.com

เป็นเพื่อน Line กับเรา