มารยาทในคืนแรกของคู่สามีภรรยามุสลิม

30 กย. 60     8173

มารยาทในคืนแรกของคู่สามีภรรยามุสลิม

มารยาทในคืนแรกของคู่สามีภรรยามุสลิม

ตามสภาวะการณ์แห่งอุดมการของอิสลาม สามีและภรรยาอาจจะเป็นคนแปลกหน้าอย่างที่ สุดต่อกันและกัน ไม่มีรูปแบบการติดต่อกันและกันมาก่อน อันเนื่องมาจากกฎที่เข้มแข็งของฮิญาบและบุรดะฮ์ในชะรีอะฮ์ คู่รักซึ่งมีความรู้สึกแปลกหน้านั้นเป็นความอึดดัดตามธรรมชาติของ หะยา และความสงบเสงี่ยม ซึ่งเป็นรูปแบบที่สมบูรณ์ของอิมาน ภายใต้สิ่งแวดช้อมที่เฉพาะเจาะ จงเช่นนั้นจึงค่อนข้างเป็นเรื่องธรรมดาที่ทั้งสามี และภรรยาจะอายเอียงต่อกันและกันอย่างยิ่งและ ตกอยู่ภายใต้ความเครียดและกังวล เพื่อที่จะ "ก้าวพ้นความอาย" ออกมา ครั้งแรกผู้เป็นสามีและ ภรรยาจะทักทายกันด้วยการให้สลามตามประเพณีของอิสลาม หลังจากนั้นสามีจะวางมือของตน อย่างอ่อนโยนลงบนศีระษะของผู้เป็นภรรยมและอ่านดุอาอ์ดังนี้

"โอ้อัลลอฮ์ ข้าพเจ้าขอต่อ พระองค์ได้ทรงประทานตวามดีของเจ้าสาวของข้าพเจ้าให้ประสบแก่ข้าพเจ้ารวมทั้งความดีของสิ่งที่พรองค์ได้ทรงบันดาลนางไว้เพื่อสิ่งนั้น และข้าพเจ้าขอให้พระองค์คุ้มครองข้าพเจ้าให้พ้นจากพิษร้ายของนางและพิษร้ายของสิ่งที่พระองค์ทรงบันดาลนางไว้เพื่อสิ่งนั้น"

หลังจากนั้นก็เอาน้ำนมาซ และนมาซฮะยาตสองรอกอัต ซึ่งเป็นเครื่องหมายของการกตัญญูและด้วยเหตุนั้นจึงเป็นความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์ (ร็อบบุลอิซซัต)

สำหรับความสำเร็จ และการแต่งงานที่ทำให้เป็นสุขและได้บุตรที่มีใจกุศล ฯลฯ ต่อจากนั้นคู่บ่าวสาวอาจอ่านหนังสือเรื่องความ ศรัทธาให้แก่และกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหัวข้อเรื่องการนิกะฮ์ ฯลฯ ในหนังสือเรื่อง กิตาบุน- นิกะฮ์ ฮายะตุลมุสลีมีน ฯลฯ อันเป็นหนังสือที่ยอดเยี่ยมสำหรับเรื่องการศึกษา หากว่าเวลาและ โอกาสมีให้ หนังสือเล่มเล็กๆ นี้ควรอ่านจากปกหน้าถึงปกหลังอย่างน้อยก็ในคืนแรก จุดหนึ่ง ที่มีความสำคัญ ที่ชายแต่งงานใหม่ส่วนมากจะมองข้ามไปก็คือ ความสุภาพอ่อนโยนอย่างที่สุดในคืนแรกและระหว่างการมีเพศสัมพันธ์ หลายคนตกอยู่ใต้ความคิดคำนึงจอมปลอมที่ว่าความ อ่อนโยนนั้นเป็นการต่อต้าน "ความเป็นผู้ชาย" ดังนั้น ความเสียหายและความสูญเสียที่ได้กระทำขึ้นต่อความสันพันธ์ในคืนแรก

อันเนื่องมาจากความคิดเห็นที่ขลาดเขลานี้จะมีอิทธิพลต่อ การแต่งงานเป็นเดือนๆ และปีๆทีเดียว ในขั้นต้นแห่งการรวมตัวกันทางเพศนั้น หญิงที่ยังบริ-สุทธิ์อยู่โดยทั่วไปต้องผ่านความกังวลความเจ็บปวดมาก ซึ่งเป็นผลให้เกิดความกลัว ในระหว่าง เวลาเช่นนั้นสามีจะต้องใช้ความระมัดระวัง และการพินิจพิจารณาอย่างยิ่งในการเคลื่อนไหวและในพฤติกรรมที่มีต่อภรรยาของเขา

ที่ควรระวังอีกจุดหนึ่งของสามีก็คือ อย่าให้มีอกุศลเจตนาด้วยการมีความสงสัยที่ไม่จำเป็นต่อภรรยาด้วย เหตุผลบางประการที่บางครั้งทำให้เธอดูเหมือนไม่บริสุทธิ์ สิ่งนี้เป็นบาป เป็นข้อห้ามและเป็นอกุศลเจตนา เป็นความคิดผิดๆ ที่มีต่อมุสลิมบนแค่พื้นฐานของความสงสัยเช่นนั้นเท่านั้น และยิ่งแย่ขึ้นไปอีกในที่นี้ ที่จะเอาเรื่องนี้เป็นจุดด่าทอและกดขี่นี่เป็นซุลม์ (การกดขี่) และเป็นบาปใหญ่ มีเหตุผลอย่างมากมายที่ผู้หญิงสูญเสีย "เยื่อพรหมจารี" ได้ ที่พิสูจน์ความจริงทางการแพทย์ในเรื่องนี้ได้ก็เช่น การไหลอย่างรุนแรงระหว่างมีประจำเดือน ความป่วยไข้ การล้ม การกระโดดมากเกินไป การขี่ม้า กิจกรรมทางด้านกีฬาอายุมาก ฯลฯ

ที่มา ของบทความ จาก  www.halalthailand.com

เป็นเพื่อน Line กับเรา