มหัศจรรย์ของน้ำละหมาด สามารถบรรเทาความโกรธได้

30 กย. 60     2142

มหัศจรรย์ของน้ำละหมาด สามารถบรรเทาความโกรธได้


มหัศจรรย์ของน้ำละหมาด สามารถบรรเทาความโกรธได้


การอาบน้ำละหมาด เป็นสิ่งหนึ่งที่มุสลิมต้องปฎิบัติก่อนละหมาดเป็นประจำทุกวัน เพราะในแต่ละครั้งของการละหมาดนั้นจำเป็นต้องมีน้ำละหมาด ถ้าไม่มีน้ำละหมาดการละหมาดของเรานั้นใช้ไม่ได้ อีกสิ่งหนึ่งที่เราที่เรายังไม่เคยรู้เกี่ยวกับน้ำละมาดที่ทางนักวิทยาศาสตร์ได้ทำการวิจัยไว้ berita muslim จึงอยากให้ผู้อ่านได้รู้สิ่งมหัศจรรย์ของน้ำละหมาด     

จากการทดสอบกระบวนการทางวิทยาศาสตร์แล้ว เพื่อวัดเส้นทางการเดินของพลังงาน ที่แตกต่างกัน บนเรือนร่างของมนุษย์ทั้งก่อนและหลังจากอาบน้ำละหมาด ซึ่งเป็นที่ชัดเจนแล้วว่า พลังงานที่มีก่อนอาบน้ำละหมาด จะมีความแตกต่างกันกับพลังงานที่ เกิดขึ้นหลังอาบน้ำละหมาด

หลังจากนั้นนักวิทยาศาสตร์ ก็ได้ทดสอบความสมดุลของพลังงาน การเปลี่ยนแปลงของอวัยวะบนร่างกายต่อบุคคลจำนวนมาก ทั้งก่อนและหลังอาบน้ำละหมาด จึงพบว่า ผลที่ออกมานั้นมีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง แต่เมื่อให้ผู้เข้าร่วมทดสอบอาบน้ำละหมาด จึงพบว่า ความสมดุลของแต่ละคนมีความใกล้เคียงกัน  

นักวิทยาศาสตร์ในยุคปัจจุบันยืนยันว่า การที่โปตอนได้ตกลงบนละอองน้ำ จะทำให้เกิดไอออนประจุลบ (ไอออน คือ อะตอมที่มีประจุบวกและลบโดยขึ้นอยู่กับการได้หรือสูญเสียของอิเล็กตรอน) จากละอองน้ำที่กระจายอยู่ในอากาศ และประจุลบก็คือ ประจุแม่เหล็กไฟฟ้า ซึ่งเป็นสาเหตุ ทำให้จิตใจและกล้ามเนื้อผ่อนคลาย และเป็นการขจัดความวิตกกังวล ความตรึงเครียด และความโกรธลงได้  ได้มีบันทึกจากอีหม่ามอะห์หมัดว่า 

“แท้จริงได้มีชายคนหนึ่งเข้ามาหาท่านอุรวะฮฺ บุตร ท่านมูฮัมหมัด แล้วเขาก็กล่าวกับท่านอุรวะฮฺด้วยถ้อยคำที่ทำให้เขา(ท่านอุรวะฮฺ)โกรธ แล้วเขา(ท่านอุรวะฮฺ)ก็ยืนขึ้น แล้วก็ไปอาบน้ำละหมาด ดังนั้นเมื่อเขาได้ถูกถามจากเรื่องดังกล่าว(การอาบน้ำละหมาด) เขาจึงกล่าวว่า บิดาของฉันได้เล่ามาจากปูของฉันให้ฉันฟังว่า แท้จริงท่านศาสนทูต(ศ็อลฯ)ได้กล่าวว่า “แท้จริงความโกรธนั้นมาจากชัยฏอน และชัยฏอนนั้นถูกสร้างมาจากไฟ และแน่นอนไฟจะถูกดับด้วยกับน้ำ ดังนั้นเมื่อคนหนึ่งคนใดจากพวกท่านโกรธ ก็จงไปอาบน้ำละหมาด (วูดุอ์) เถิด” (บันทึกโดย อะห์หมัด)

ในตลอดทั้งวัน มนุษย์เราจะสัมผัสกับเชื้อโรคและแบคทีเรียที่เกาะติดอยู่ตามผิวหนัง มือ เท้า ใบหน้า และส่วนต่างๆ ของร่างกายเป็นล้านๆตัว และเมื่อไม่มีการขจัดออกไป พวกมันจะขยายตัวเพิ่มมากขึ้น ซึ่งมันอาจจะนำไปสู่โรคภัยต่างๆ

ดังนั้น การชำระล้างด้วยการอาบน้ำละหมาดในอวัยวะแต่ละส่วน 3 ครั้ง จะช่วยขจัดแบคทีเรียได้ถึง 95 เปอร์เซ็นต์ ดังนั้นการอาบน้ำละหมาดในแต่ละวันหลายๆครั้ง จึงเป็นสิ่งที่ดียิ่ง

เรียบเรียงโดย imron berita muslim 
อ้างอิงหนังสือ "ปรัชญาแห่งบทบัญญัติอิสลาม"

เป็นเพื่อน Line กับเรา