การหมั้น การสวมแหวนหมั้น มีในอิสลามหรือไม่?

16 พย. 60     3476

การหมั้น การสวมแหวนหมั้น มีในอิสลามหรือไม่?

เท่าที่รู้ระบบการหมั้นสาว โดยที่ยังไม่นิกะห์กันในอิสลามไม่มี แต่อิสลามบางกลุ่มยังนำไปปฏิบัติ อย่างนี้ผิดมากไหม? ในระบบอิสลาม

ตอบโดย อ.ปรโมทย์ ศรีอุทัย

การหมั้นหรือการ "มัดจำ" สาว ไม่มีในหลักการอิสลามอย่างคุณว่าครับ เพราะอิสลามนั้นเมื่อมีการทาบทามตกลงปลงใจกันแล้วจะนัดวันนิกาห์เลย การมัดจำหรือการหมั้นดังกล่าวจึงเป็นรูปแบบที่พวกเราลอกเลียนแบบค่านิยมของคนไทยพุทธมา ซึ่งผมก็ไม่ทราบว่าค่านิยมนี้มาจากพิธีกรรมศาสนาของเขาหรือไม่ ถ้าใช่ก็ห้ามพวกเราปฏิบัติตาม แต่ถ้าไม่ใช่ก็คงไม่มีปัญหา

นอกจาก ในกรณีเดียวที่เราทำไม่ได้อย่างชัดเจนก็คือ การสวมแหวนหมั้น เพราะเรื่องนี้เป็นการรับมาจากชาวคริสต์เขา ..

แต่ปัญหาใหญ่ที่อาจเกิดขึ้นจากการหมั้น คือ เงินหรือทองหมั้นที่ฝ่ายชายมอบให้กับฝ่ายหญิงนั้น ต้อง "ตกลงให้ชัดเจน" ว่า เป็นส่วนหนึ่งของมะฮัรฺที่ฝ่ายชายมอบให้ล่วงหน้า หรือเป็นการให้โดยเสน่หาที่ไม่เกี่ยวกับมะฮัรฺ

เพราะสมมุติว่า ถ้าทั้งคู่ไม่ได้แต่งงานกัน แล้วฝ่ายชายเกิดทวงของหมั้นคืนก็อาจเป็นเรื่องราวใหญ่โตได้

หากฝ่ายชายอ้างว่า เป็นส่วนหนึ่งของมะฮัรฺจึงมีสิทธิเอาคืน เพราะยังไม่ได้นิกาห์กัน ขณะที่ฝ่ายหญิงอ้างว่า เป็นการให้โดยเสน่หา ฝ่ายชายจึงขอคืนไม่ได้อีก 

นี่คือปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการหมั้น


เป็นเพื่อน Line กับเรา