เด็กที่เกิดจากการทำซินา...เธอผิดอันใด?

25 พย. 60     58648

เด็กที่เกิดจากการทำซินา...เธอผิดอันใด?

เด็กที่เกิดจากการทำซินา...เธอผิดอันใด?

เมื่อเด็กคนหนึ่งเกิดมา จากบิดามารดาของเขาที่ได้ร่วมหลับนอนโดยไม่ผ่านการแต่งงาน หรือการทำซีนา อันอาจจะมีการแต่งงานกันในภายหลัง หรือไม่มีการแต่งงานกัน เธอกลับถูกเหยียดหยามประนามจากเหล่าประชา ว่าเธอคือเด็กซีนา เด็กที่เกิดมาด้วยความบาป ความโสมง และไม่ยอมให้เธอได้รับสิทธิ์ต่างๆอย่างเด็กๆทั่วๆไป ความรู้สึกของเธอเหมือนมีป่มด้อยติดตามตัวเธอตลอดเวลา

อันแท้จริงแล้ว คือความผิดของพ่อแม่ของเธอ ที่กระทำการฝ่าฝืนบทบัญญัติศาสนา โดยกระทำการผิดเวณี เธอไม่รู้เรื่องด้วยเลย กับการกระทำดังกล่าว เธอก็เหมือนเด็กคนอื่นๆ ที่เกิดมาด้วยความบริสุทธิ์ผุดผ่องขาวสะอาดเหมือนผ้าขาว พ่อแม่ของเธอต่างหากที่ต้องถูกประณาม แล้วเหตุไฉนเธอกลับต้องถูกประนามเช่นนี้

ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะซัลลัม กล่าวว่า เด็กทุกคนที่คลอดออกมา ไม่ว่าพ่อแม่ของเธอนับถือศาสนาใดก็ตาม เธอคือเด็กบริสุทธิ์ เธอคือมุสลิม แต่พ่อแม่ของเธอต่างหากที่ทำให้เธอกลายเป็นคนต่างศาสนิก

รายงานจากท่านอบูฮุรอยเราะฮฺ ร่อฎียัลลอฮุอันฮ์ เล่าว่า ท่านรสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะซัลลัม กล่าวว่า: 

“ทารกที่คลอดออกมานั้นไม่มีอื่นใดเลย นอกจากถูกคลอดออกมาด้วยธรรมชาติอันบริสุทธิ์...”

(บันทึกหะดิษโดยอิมามมุสลิม หะดิษเลขที่ 2283)

รายงานจากท่านอบู อุรอยเราะฮฺ ร่อฎียัลลอฮุอันฮ์ เล่าว่า ท่านรสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะซัลลัม กล่าวว่า:

“ไม่มีทารกใดที่คลอดออกมา เว้นแต่จะถูกคลอดออกมาด้วยธรรมชาติบริสุทธิ์ บิดามารของเธอต่างหากที่ทำให้เป็นยะฮูดี(ยิว)นัศรอนี(คริสต์) และมุชริก(ผู้กลาบไหว้เจว็ด)...”

(บันทึกหะดิษโดยอิมามมุสลิม หะดิษเลขที่ 2284)

เด็กที่เกิดจากพ่อแม่ของเธอทำผิดซีนา เธอก็คือเด็กที่คลอดออกมาด้วยธรรมชาติบริสุทธิ์เช่นเดียวกันเด็กๆทั่วไป  เธอสามารถอยู่ร่วมกับมุสลิมคนอื่น สิทธิที่เธอได้รับก็เหมือนกับเด็กคนอื่น เธอนั้นไม่ต้องรับผิดผลการกระทำของบิดามารดาที่กระทำผิดซีนาแม้แต่น้อย

รายงานจากท่นหญิงอะอีฉะฮ เราะฏิยัลลอฮุอันฮูว่า:

عن النبي -صلى الله عليه وسلم ليس على ولد الزنى من وزر أبويه شيء "ولا تزر وازرة وزر أخرى" [الأنعام:164

จากท่านนบี ศอ็ลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ว่า “ลูกซีนานั้น จะไม่ต้องรับภาระความผิดของบิดามารดของเขาแม้แต่น้อย (เพราะอัลลอฮตรัสว่า) “وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى และไม่มีผู้แบกภาระคนใดจะแบกภาระความผิดของผู้อื่นได้ (อัลกุรอาน สูเราะฮฺอัลอันอาม อายะฮฺที่ 164) (ดู อัลมุสตัดรอ็ก ของ อิหม่ามอัลหากิม เล่ม 4 หน้า 112)

เธอเพียงขาดสิทธิที่จะรับมรดกของบิดาผู้ทำซีนาเท่านั้น รวมถึงพ่อที่ทำซีนานั้นไม่อาจเป็นวาลีย์ให้เธอในการแต่งงาน(เด็กผู้หญิง) ได้เท่านั้น สิทธิอื่นๆเธอได้รับเหมือนเช่นเด็กอื่นๆ เช่น เธอสามารถเป็นอิมามนำละหมาดได้ , เธอสามารถถือศิลอด ประกอบพิธีฮัจญ์อย่างมุสลิมคนอื่นๆ เป็นต้น

เช็คอิบนุอุษัยมีน (ขออัลลอฮเมตตาต่อท่าน)กล่าวว่า

( وأما الولد الذي يحصل من الزنا ، يكون ولدا لأمه ، وليس ولدا لأبيه ؛ لعموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم : " الولد للفراش وللعاهر الحجر " العاهر : الزاني ، يعني ليس له ولد . هذا معنى الحديث . ولو تزوجها بعد التوبة فإن الولد المخلوق من الماء الأول لا يكون ولدا له ، ولا يرث من هذا الذي حصل منه الزنا ولو ادعى أنه ابنه ، لأنه ليس ولدا شرعيا ) فتاوى إسلامية 3/370

และสำหรับ เด็กที่ได้จากการผิดประเวณีนั้น เป็นบุตร ของมารดาของเขา และไม่ใช่บุตร(ที่ถูกต้องตามหลักศาสนา)ของบิดาของเขา เพราะท่านรซูลุ้ลลอฮ ศอ็ลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ได้กล่าวเอาไว้ กว้างๆว่า :

“ บุตรเป็นของเจ้าของที่นอน และสำหรับคนพระพฤติชั่วนั้น คือ ก้อนหิน” คำว่า “ผู้ที่ประพฤติชั่ว” หมายถึง ชายชู้ กล่าวคือ เขาไม่มีสิทธิในตัวบุตร นี้คือ ความหมายของหะดิษ และถ้าหากว่า เขาแต่งงานกับนาง หลังจากที่ได้สำนึกผิด(เตาบะฮ)แล้ว แท้จริง เด็กคนนั้นก็คือ มัคลูก ที่มาจากน้ำอสุจิครั้งแรก ไม่ได้เป็นบุตรของเขา และ ไม่มีการสืบทอดมรดก จากบุตรที่ได้จากการผิดประเวณี และแม้ว่าเขาจะอ้างว่า เด็กนั้นเป็นบุตรของเขาก็ตาม เพราะ ความจริง ไม่ใช่บุตรที่ถูกต้องตามหลักศาสนบัญญัติ (ฟะตะวาอิสลามมียะฮ เล่ม 3 หน้า 370 )

สัยยิดสาบิก ได้กล่าวว่า

ابن الزنى؛ هو المولود من غير زواج شرعي. وابن الملاعنة؛ هو الذي نفى الزوج الشرعي نسبه منه. وابن الزنى وابن الملاعنة لا توارث بينهما وبين أبويهما بإجماع المسلمين؛ لانتفاء النسب الشرعي. وإنما التوارث بينهما وبين أمَّيْهِما؛ فعن ابن عمر، أن رجلاً لاعن امرأته في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وانتفى من ولدها، ففرق النبي بينهما وألحق الولد بالمرأة(1). رواه البخاري، وأبو داود. ولفظه: جعل رسول اللّه صلى الله عليه وسلم ميراث ابن الملاعنة لأمه ولورثتها من بعدهاا

ความว่า “ลูกซีนา คือ เด็กที่เกิดมาโดยที(พ่อแม่)ไม่ได้ทำการสมรสตามหลักศาสนบัญัติ ลูกมุลาอะนะฮ คือ เด็กที่เกิดมาโดยฝ่ายสามีที่ถูกต้องตามหลักศาสนา ปฏิเสธ สายสกุลของลูกว่าเกิดจากเขา 
ลูกซินา และลูกที่เกิดจากลิอาน จะไม่มีการรับมรดกจากพ่อ โดยมติของนักวิชาการมุสลิม เพราะไม่ถูกต้องตามการสืบสกุล ตามหลักศาสนบัญญัติ แต่จะมีการรับมรดกจากทางแม่ เพราะมีรายงานจากอิบนุอุมัร ว่า มีชายคนหนึ่งได้ทำการลีอาน กับภรรยาของเขา ในสมัยของท่านนบี ศอ็ลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม เขาได้ปฏิเสธไม่ยอมรับลูกที่เกิดจากนาง ท่านจึงแยกทั้งสอง ออกจากกัน และให้ลูกชายนั้น อยู่กับฝ่ายแม่ (บันทึกหะดิษโดยบุคอรี และอบูดาวูด และสำนวนหนึ่งของหะดิษ ระบุว่า “ท่านรซูลุลลอฮ ศอ็ลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ได้ให้ลูกที่ถูกลิอานรับมรดกจากแม่ และให้ทายาทของเขา รับมรดกจากเขาได้” – ฟิกฮอัสสุนนะฮ เล่ม 3 หน้า 455)

เมื่อเธอคือ เด็กผู้บริสุทธิ์ ขออย่าได้ประณามเกลียดชังและเย็นชากับเธอเลย คอยให้กำลังใจ คบหาพูดคุยกับเธอ เพราะเธอคือผู้หนึ่งผู้ร่วมในหมู่ผู้ศรัทธาชนทั้งหลาย

เขียนโดย truth islam

เป็นเพื่อน Line กับเรา