เคล็ดลับ 100% ได้สามีแน่นอน อิสลามปลื้ม!!

29 พย. 60     4148

เคล็ดลับ 100% ได้สามีแน่นอน อิสลามปลื้ม!!

เคล็ดลับ 100% ได้สามีแน่นอน อิสลามปลื้ม!!

หากเราชอบใครสักคนหนึ่ง และเราต้องการเขามาเป็นคู่ครองแต่เขาไม่รู้ว่าเราชอบเขา เราควรทำอย่างไรเพื่อให้เขารู้ว่าเราชอบเขา?

ตอบโดย: อ. มุรีด ทิมะเสน

ศาสนาอนุญาตให้สตรีเสนอตัวแต่งงานกับผู้ชายที่นางชอบพอในตัวเขา เช่นนั้นหากเราคิดต้องการให้เขามาเป็นคู่ครองของเรา สมควรอย่างยิ่งที่จะพูดกับเขาตรงๆ ว่าเราชอบพอเขา และต้องการให้เขามาเป็นคู่ครอง ทั้งนี้เพื่อให้เขาได้ทราบความประสงค์ของนาง และตัดสินใจตอบรับหรือไม่เป็นลำดับต่อไป

จากหนังสือ เธอไม่อาย
islamhouse.muslimthaipost.com

เป็นเพื่อน Line กับเรา