บทบาทของพ่อ ในอิสลามสอนว่าอย่างไร?

5 ธค. 60     2427

บทบาทของพ่อ ในอิสลามสอนว่าอย่างไร?

ท่านรอซูล (ซ.ล.) ได้บอกไว้ว่า “จงอยู่ดูแลคนทั้งสอง เพราะแท้จริงสวรรค์นั้นอยู่ใต้เท้าของทั้งสองคน (คือด้วยการทำดีต่อพ่อแม่)” (รายงานโดย อัต-เฏาะบะรอนีย์)

“พ่อ” เราทุกคนเคยใช้ในการเรียกผู้บังเกิดเกล้า ผู้ให้กำเนิด ผู้เลี้ยงดู อบรมสั่งสอนลูกตั้งแต่ยังเป็นแบเบาะด้วยความเหนื่อยยากลำบาก จนทำให้เราเติบโตเป็นผู้ใหญ่ มีงานมีการและมีครอบครัวเป็นของตนเอง 

ของขวัญชิ้นแรกที่พ่อต้องมอบให้กับลูกรักเมื่อเราเกิด นั่น คือ การส่งเสียงอาซานข้างๆ หูของลูก จากนั้นป้อนเนื้ออินทผาลัมให้ลูกได้ชิมพร้อมด้วยหยดน้ำตามเข้าปาก หรือเรียกว่า “เปิดปาก” ท่านต้องหาชื่อดีๆ เพื่อจะตั้งให้กับลูก และเชือดสัตว์ อะกีเกาะฮฺ ตามซุนนะห์ ลูกของท่านคืออะมานะห์อันสำคัญที่ผู้เป็นพ่อต้องแบกรับเอาไว้อย่างหนักอึ้ง ทารกที่เกิดมาใหม่นั้นเป็นชีวิตที่มีจิตใจที่ใสสะอาดปราศจากเชื้อโรคมะอฺศิ ยัต ดังที่ท่านนบีมูฮัมหมัด (ซ.ล.) ได้กล่าวไว้ว่า 

“เด็กทุกคนนั้นเกิดมาตามธรรมชาติที่สะอาดบริสุทธิ์ ดังนั้น พ่อแม่ของเขานั่นแหละที่ทำให้เขาเป็นยิว เป็นคริสต์ หรือเป็นพวกบูชาไฟ” (บันทึกโดย บุคอรีย์) จากหะดีษนี้สอนให้รู้ว่าเด็กนั้นจะดีได้ ก็อยู่ที่การอบรมเลี้ยงดูของพ่อแม่ ยิ่งในสังคมปัจจุบันมีสิ่งยั่วยุมากมาย ผู้เป็นพ่อจึงต้องเป็นผู้นำที่ดีของลูกๆ

อิสลาม  ในฐานะเป็นศาสนาที่สมบูรณ์แบบได้ให้ความสำคัญกับผู้เป็นพ่อถึงขนาดว่า เป็นผู้ดูแลกิจการทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับสถาบันครอบครัว พ่อคือผู้ที่มีบทบาทสำคัญและเป็นผู้ที่ได้รับอามานะฮฺจากอัลลอฮฺ และต้องถูกสอบในวันอาคีเราะฮฺต่อหน้าที่อันสำคัญนี้ ดังหะดีษบทหนึ่ง 

“พวกท่านทุกคนเป็นผู้ปกครอง และพวกท่านทุกคนจะต้องรับผิดชอบในสิ่งที่อยู่ใต้การปกครอง ผู้นำเป็นผู้ปกครอง บุรุษนั้นเป็นผู้ปกครองสมาชิกครอบครัวของเขา” (บันทึกโดย มุสลิม)

เพราะพ่อแม่ มีความสำคัญต่อมนุษย์ถึงเพียงนี้ อิสลามจึงได้สั่งกำชับให้มนุษย์ทุกคนทำดี  และแสดงความกตัญญูต่อบิดามารดาของตนให้มาก ความกตัญญูและการทำดีต่อพ่อแม่นั้นเป็นหน้าที่ที่สูงส่งและสำคัญรองลงมาจากการเคารพภักดีอัลลอฮฺเลยทีเดียว ดังที่พระองค์ทรงตรัสไว้ ความว่า“สูเจ้าทั้งหลายจงเคารพภักดีอัลลอฮฺและอย่าได้ตั้งภาคีใดๆ ต่อพระองค์ และกับบิดามารดานั้นสูเจ้าจงทำดีกับทั้งสอง” (อัลกุรอาน สูเราะฮฺ อัน-นิสาอฺ: 36) 

การอกตัญญูหรือการเนรคุณพ่อแม่นั้นถือว่า เป็นบาปใหญ่ที่ต้องได้รับการลงโทษอย่างแสนสาหัสในวันอาคิเราะห์ (วันปรโลก) มนุษย์จะไม่พบกับความเจริญหรือความดีงามบนโลกนี้ได้เลย ถ้าหากเขาเป็นผู้เนรคุณและอกตัญญูต่อพ่อแม่ทั้งสองคน ฉะนั้น เราควรทำความดีต่อพ่อแม่ให้มากๆ ดูแลท่านในยามแก่ชรา ไม่ใช่ทำดีเพียงเพราะเทศกาล “วันพ่อ”หรือ “วันแม่” เท่านั้น ความดีสามารถทำได้ทุกวัน อิสลามไม่ได้ขึ้นอยู่กับวันเวลา แต่ขึ้นอยู่กับพระผู้อภิบาลองค์เดียวเท่านั้น

ที่มา: www.thaimuslim.com

เป็นเพื่อน Line กับเรา