จงเลือกสตรีที่จมูกแหว่ง ดีกว่านางสวยแต่ไร้ศาสนา

8 ธค. 60     2256

จงเลือกสตรีที่จมูกแหว่ง ดีกว่านางสวยแต่ไร้ศาสนา

มุสลิมมะฮฺจะมีความผิดหรือไม่หากไม่แต่งงานกับมุสลิมมีนที่ดีแต่ไม่ใช่สเปคของเรา?

ตอบโดย: อ. มุรีด ทิมะเสน

  อิสลามส่งเสริมให้พิจารณาเลือกบุคคลที่มีศาสนาเป็นลำดับแรกถึงแม้ว่าจะไม่ตรงกับความต้องการของตนเองก็ตาม

        ท่านรสูลลุลลอฮฺ (ซ.ล.) เคยกล่าวไว้ว่า

        “พวกท่านจงแต่งงานกับสตรีที่มีศาสนาเถิด ถึงแม้ว่านางจะเป็นทาสี ที่จมูกแหว่ง ผิวดำ แต่นางมีศาสนา ย่อมประเสริฐกว่า (สตรีที่มีทรัพย์, วงศ์ตระกูล หรือสวยแต่ไม่มีศาสนา)”

        บางทีบุคคลที่เราจะแต่งงานด้วยนั้นอาจไม่ถูกใจตนเอง ครั้นพอได้ร่วมชีวิตคู่กันแล้ว อาจทำให้ตนเองเกิดความสุขในชีวิตคู่ก็เป็นได้ ครั้นหนึ่งทานนบีมุหัมมัด (ซ.ล.) เคยแนะนำท่านอุสามะฮให้แก่นางฟาฏิมะฮฺ ซึ่งเขาเป็นบุคคลที่ดีมีศาสนา แต่นางไม่ชอบเขากล่าวง่ายๆ ว่าเขาไม่ตรงกับสเป็คของนางในที่สุดนางจึงได้แต่งงานกับอุสามะฮฺ (ทั้งๆ ที่ไม่ชอบสักเท่าใดนัก) ภายหลังจากนั้นไม่นานนางฟาฏิมะฮพบกับทานรสูล (ซ.ล.) ว่า “พระองค์อัลลอฮฺทรงประทานความดีงามให้แก่เขา เพราะฉันมีความสุขที่สุดขณะใช้ชีวิตร่วมกับเขา”

        ฉะนั้น บางทีบุคคลหนึ่งซึ่งมีศาสนา มีมารยาทอันดีงามถึงแม้ว่าไม่เป็นที่พอใจหรือไม่ตรงสเปคของตน อาจทำให้ชีวิตคู่ในอนาคตมีความผาสุกก็เป็นได้

จากหนังสือ เธอไม่อาย
islamhouse.muslimthaipost.com

เป็นเพื่อน Line กับเรา