นบีสอนอ่าน 8 ซูเราะห์นี้ ห่างไกลจากญิน

25 ธค. 60     6111

นบีสอนอ่าน 8 ซูเราะห์นี้ ห่างไกลจากญิน

หากมีญินมารบกวนเยอะ มีอะไรที่เราจะอ่านเพื่อให้ห่างไกลจากญินได้บ้าง ?

ตอบโดย:  อ.มุสตอฟา อยู่เป็นสุข 


เราต้องขอความคุ้มครองจากอัลลอฮฺให้ห่างไกลจากญิน เราขอจากผู้อื่นไม่ได้ ต้องขอจากอัลลอฮฺเท่านั้น วิธีการขอจากอัลลอฮฺคือ อ่านอัลกุรอาน นบีสอนว่า ให้อ่านอัลกุรอาน 8 รายการ ดังนี้

1. อ่าน อะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีม

2. อ่าน บิสมิลลาฮิรเราะฮฺมานิรรอฮีม

3. อ่าน ซูเราะฮฺฟาติฮะห์

4. อ่าน ซูเราะฮฺบะเกาะเราะฮฺ

5. อ่าน อายัตกุรซีย์

6. อ่าน ซูเราะฮฺอัลอิคลาส (กุลฮุวัลลอฮฺ)

7. อ่าน ซูเราะฮฺอัลฟะลัก

8. อ่าน ซูเราะฮฺอันนาส


เราอ่านอัลกุรอาน 8 รายการนี้ ตอนเช้า หลังละหมาดซุบฮฺจนถึงก่อนตะวันขึ้น ตอนเย็นก่อนตะวันตกดิน และก่อนนอน จะทำให้เราห่างไกลจากญิน

ญิน เป็นสิ่งถูกสร้างชนิดที่อัลลอฮฺ  ทรงสร้างขึ้น ซึ่งผู้ศรัทธาจะต้องเชื่อว่า ญินนั้นมีจริง เนื่องจากอัลลอฮฺ  ทรงยืนยันไว้ในคัมภีร์ของพระองค์ว่า 

“และข้ามิได้สร้างญิน และมนุษย์เพื่ออื่นใด เว้นแต่เพื่อเคารพภักดีต่อข้า”

ญิน  เป็นสิ่งถูกสร้างประเภทหนึ่ง  มีมาก่อนการสร้างมนุษย์, มีสภาพเหมือนมนุษย์ในเรื่องศรัทธาและปฏิเสธ  กล่าวคือ  ญินที่เป็นผู้ศรัทธาก็มี  ญินที่เป็นผู้ปฏิเสธซึ่งเป็นเหล่าเดียวกับชัยฏอน  ก็มีมาก  และสังกัดเป็นพลพรรคของอิบลีส ซึ่งเป็นพญามาร  ญินประเภทหลังนี้เลี้ยงไม่ได้  เพราะเลี้ยงไม่เชื่องและเป็นศัตรูตัวฉกาจของมนุษย์  ส่วนญินที่เป็นผู้ศรัทธา คือ ญินมุสลิมนั้นก็มีทั้งญินผู้ดีเป็นบ่าวของอัลลอฮฺเหมือนมนุษย์ที่ประพฤติดี  และญินผู้ร้าย  เกกมะเหรกเกเรเป็นอันธพาลเหมือนมนุษย์ที่ชอบทำตัวเป็นนักเลงก็มีเช่นกัน 


ที่มา: สวรรค์ในบ้าน
islamhouse.muslimthaipost.com

เป็นเพื่อน Line กับเรา