ระหว่างมีประจำเดือน ตัดผม-เล็บ ต้องเก็บไปยกหะดัษหรือไม่?

11 พค. 61     3593

ระหว่างมีประจำเดือน ตัดผม-เล็บ ต้องเก็บไปยกหะดัษหรือไม่?

ระหว่างมีประจำเดือน ตัดผม-เล็บ ต้องเก็บไปยกหะดัษหรือไม่?

ไม่พบหลักฐานที่ถูกต้องในเรื่องที่ถามมาว่า  หญิงที่มีประจำเดือนถ้าตัดเล็บและผมหลุดร่วงจำเป็นต้องนำเอาเล็บและผมนั้นมายกหะดัษด้วย และโดยข้อเท็จจริงแล้วผมของมนุษย์มีการหลุดร่วงในแต่ละวันเป็นจำนวนมากจึงเป็นเรื่องลำบากที่สตรีซึ่งมีประจำเดือนจะต้องคอยระวังในการเก็บเส้นผมของนางที่หลุดร่วงในแต่ละวันตลอดช่วงการมีประจำเดือนแล้วเก็บรวบรวมเอาไว้เพื่อนำมายกหะดัษ 

ดังนั้น สิ่งที่ลำบากเช่นนี้จึงเป็นสิ่งที่ศาสนาไม่บัญญัติให้กระทำ แต่สิ่งที่เป็นบัญญัติของศาสนาก็คือ การอาบน้ำยกหะดัษเน้นไปยังสภาพร่างกายในเวลาที่ทำการอาบน้ำยกหะดัษเป็นสำคัญ คือ ต้องให้น้ำไปถึงทุกส่วนของร่างกายและขุมขนตลอดจนโคนของเส้นผมรวมถึงเส้นผมที่มีอยู่ในขณะนั้น 

ส่วนหะดีษที่มีรายงานจากอบีฮูรอยเราะฮฺ (ร.ฎ.) จากท่านนบี (ซ.ล.) : ที่กล่าวว่า

“ภายใต้ขน (หรือผม) แต่ละเส้นนั้นมีญะนาบะฮฺ ดังนั้นพวกท่านจงล้าง (สระ) ผม (หรือขน) และจงทำให้ผิวหนังเกลี้ยงเกลา”

บันทึกโดยอบูดาวูด หะดีษนี้เป็นหะดีษเฎาะอีฟ (อ่อน) ซึ่งท่านอิมามอัช-ชาฟิอียฺ , ยะหฺยา อิบนุ มะอีน , อัล-บุคอรียฺ และอบูดาวูด ถือเป็นหะดีษเฎาะอีฟ และหะดีษเมาวฺกูฟที่ท่านอบูฮุรอยเราะฮฺ (ร.ฎ.) รายงาน

และที่มารายงานจากท่านอะลี (ร.ฎ.) จากท่านนบี (ศ็อลลัลลอฮฺอะลัยฮิวะซัลลัม) ว่า :

“ผู้ใดละทิ้งตำแหน่งของขน (ผม) เส้นหนึ่งจากการมีญะนาบะฮฺโดยที่เขาไม่ล้างมัน เขาผู้นั้นจะถูกกระทำอย่างนั้นอย่างนี้จากไฟนรก” ก็เป็นหะดีษเฎาะอีฟเช่นกัน (กิตาบ อัล-มัจญมูอฺ ชัรหุลลุมฮัซซับ เล่มที่ 2/213) 

ซึ่งนัยของหะดีษดังกล่าวอาจจะทำให้เข้าใจได้ว่าเมื่อผมหรือขนแต่ละเส้นหลุดร่วงไปในขณะที่มีญะนาบะฮฺ (หรือมีประจำเดือน) ก็จำเป็นต้องนำมายกหะดัษ แต่ในความเป็นจริงแล้วสิ่งใดจะเป็นวาญิบหรือสิ่งใดจะเป็นที่ต้องห้าม (หะรอม) หรือแม้กระทั่งมักรูฮฺ สิ่งนั้นจะต้องมีหลักฐานที่ถูกต้องตามบัญญัติศาสนามารับรอง

ดังนั้น เมื่อหะดีษดังกล่าวข้างต้นเป็นหะดีษเฎาะอีฟจึงไม่สามารถนำมาใช้เป็นหลักฐานในเรื่องวาญิบหรือหะรอมหรือมักรูฮฺได้นั่นเอง

www.alisuasaming.org 

เป็นเพื่อน Line กับเรา