ทำไมมุสลิมชายต้องขลิบ

28 มิย. 61     726

ทำไมมุสลิมชายต้องขลิบ

ทำไมมุสลิมชายต้องขลิบ

บทความโดย: อ.มุรีด ทิมะเสน

ในยุคปัจจุบันเรื่องการขลิบเป็นข้อเท็จจริงซึ่งเป็นที่ยอมรับในทางการแพทย์ว่า เป็นการรักษาความสะอาดของอวัยวะเพศและป้องกันการเกิดกามโรค เพราะเชื้อโรคและสิ่งสกปรกหมักหมมทั้งหมดจะเกาะตัวอยู่ในบริเวณหนังห่อหุ้มของอวัยวะเพศซึ่งทำความสะอาดได้ยาก และหนังส่วนนั้นก็จะไม่มีประโยชน์ใดๆเลยเมื่อมนุษย์เติบโตขึ้นมา

ดังนั้น การแพทย์จึงสนับสนุนให้มีการขลิบ และในประเทศอเมริกานั้นถือเป็นธรรมเนียมหรือค่านิยมโดยทั่วไปคือการให้มีการขลิบตั้งแต่แรกเกิด

นอกจากมุสลิมแล้ว ชาวยิวก็มีบทบัญญัติให้ผู้ชายขลิบเช่นกัน เนื่องจากเป็นบัญญัติที่พระเจ้าสั่งต่อโมเสส(นบีมูซา) และก็เป็นบทบัญญัติสำหรับชาวคริสต์ด้วย เพราะคำสอนของโมเสสก็ถือเป็นบัญญัติสำหรับชาวคริสต์เช่นกัน (ดูบทเยเนซิศ) และพระเยซู(นบีอีซา)ก็ขลิบด้วยเช่นกัน (ดูบทลูกา) แต่ปัจจุบันมีชาวคริสต์หลงเหลืออยู่เพียงบางนิกายเล็กๆเท่านั้น ที่ยังคงปฏิบัติตามบัญญัติเรื่องการขลิบ

ท่านนบีมุฮัมมัดได้ตั้งเป็นข้อบังคับสำหรับผู้ชายทุกคน ให้มีการขลิบ ส่วนการรักษาทำความสะอาดร่างกายอื่นๆตามแบบฉบับที่ท่านนบีแนะนำไว้

ได้แก่ การตัดเล็บ, การถอนขนรักแล้, การโกนขนอวัยวะเพศ, การขลิบหนวดและไว้เครา

ส่วนการขลิบสำหรับฝ่ายหญิงนั้นไม่เป็นที่บังคับ แต่ท่านนบีมุฮัมมัดได้แนะนำว่าการขลิบ(คลิตอริส)สำหรับฝ่ายหญิงจะช่วยเพิ่มความสุขทางเพศให้แก่เธอ แต่จากข้อแนะนำตรงนี้ได้ถูกบิดเบือนออกไปเป็นประเพณีของชาวอัฟริกันเผ่าหนึ่งซึ่งนับถืออิสลาม และได้นำเรื่องการขลิบสำหรับสตรีนี้ไปทำอุตริกรรม เป็นประเพณีของพวกเขาในการรักษาพรหมจารีด้วยการขลิบและเย็บปิดอวัยวะเพศ ซึ่งพิธีกรรมนี้ไม่มีในบัญญัติของศาสนาอิสลาม

เป็นเพื่อน Line กับเรา