ตกขาวจากอวัยวะเพศหญิง เสียน้ำละหมาดหรือไม่?

4 กค. 61     14738

ตกขาวจากอวัยวะเพศหญิง เสียน้ำละหมาดหรือไม่?

ถาม : อะไรคือหุก่มของตกขาวที่ออกมาจากอวัยวะเพศของผู้หญิง มันจะทำให้เสียน้ำละหมาดไหม?

ตอบ : ก่อนตอบคำถามนี้เราอยากเตือนสติสักนิดก่อนว่า

อันดับแรก หากมีการขัดแย้งกันในหมู่นักวิชาการ จำเป็นที่จะต้องนำเรื่องขัดแย้งนั้นกลับไปหาอัลลอฮฺและร่อซู้ลของพระองค์ (ดูอันนิซาอฺ:59 อัลอะอฺรอฟ:3 อัลมาอิดะฮฺ 92 และอัลหัชรฺ:7)

อันดับที่สอง คำพูดที่ว่า : "ทุกสิ่งที่ออกมาจากทวารทั้งสอง ทำให้เสียน้ำละหมาด" คำพูดดังกล่าวนี้ไม่ใช่คำพูดของผู้ไร้บาป ศ็อลฯ และไม่ใช่อิจมาอฺ(มติของปวงปราชญ์)อีกเช่นกัน แต่ทว่าคำพูดนี้เป็นความเข้าใจจากหลักฐานต่างๆที่บ่งบอกว่าส่วนมากของสิ่งที่ออกมาจากทวารทั้งสองนั้นทำให้เสียน้ำละหมาด


และในประเด็นนี้ เราไม่ต้องการเอากฏข้อนี้มาเป็นเครื่องตัดสิน แต่เราต้องถกกันก่อนว่ารายละเอียดของเรื่องนี้เป็นอย่างไร เป็นต้นว่า ปัสสาวะ มีตัวบทแน่นอนจากท่านนบี (ศ็อลฯ) ว่ามันทำให้เสียน้ำละหมาด การผายลมก็เช่นกัน ตลอดจนหัยฎฺ(ประจำเดือน)

ดังนั้น จะไม่มีสิ่งใดเข้าข่ายที่จะทำให้เสียน้ำละหมาด นอกจากต้องมีหลักฐานกำกับ จากกิตาบุลลอฮฺหรือซุนนะฮฺ ถ้าไม่มีหลักฐานก็ควรสงวนท่าทีไว้จะเป็นการปลอดภัยที่สุดสำหรับศาสนาของเรา
และยิ่งกว่านั้นยังมีหลักฐานยืนยันว่า บางอย่างที่ออกมาจากทวารทั้งสองนั้นไม่ทำให้เสียน้ำละหมาด เช่น เลือดอิสติหาเฎาะฮฺ(เลือดเสีย)


และในเมื่อตกขาวที่ออกจากอวัยวะเพศของผู้หญิงไม่ใช่เรื่องสลับซับซ้อนซ่อนเงื่อนอะไร ผู้หญิงส่วนมากเขาก็เป็นกัน โดยเฉพาะในขณะตั้งครรภ์จะพบมากเป็นพิเศษ อีกอย่างตกขาวกับปัสสาวะมิได้ออกมาจากที่เดียวกันจะได้มีหุก่มเหมือนกัน ในเมื่อมันไม่ใช่เรื่องสลับซับซ้อน


และผู้หญิงในยุคของท่านนบีย์ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิว่าซัลลัม เขาก็เคยเป็นกัน แต่เมื่อไม่ปรากฏหลักฐานว่า ท่านนบี(ศ็อลฯ) เคยสั่งใช้พวกนางให้ทำน้ำละหมาดอันเนื่องมาจากตกขาว

ก็ไม่ควรอย่างยิ่งและไม่ปลอดภัยกับศาสนาของเราที่เราจะไปบังคับพวกนางให้ทำน้ำละหมาด

เพราะฉะนั้นตามที่กล่าวมานี้ ตกขาวจึงไม่นับว่าเป็น สิ่งที่ทำให้เสียน้ำละหมาด เพราะไม่มีหลักฐานที่ถูกต้องและตรงประเด็นชี้ชัดให้ทำเช่นนั้น 

ส่วนใครที่บอกว่า เราขอให้พวกนางทำน้ำละหมาดดีกว่า เผื่อไว้(กันดีกว่าแก้) เขาก็จงใช้กฏนี้กับตัวเขาเองแต่ผู้เดียวตามอำเภอใจเถิด  แต่อย่ามาบังคับประชาชาติของท่านนบีย์ มุหัมหมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิว่าซัลลัม และสตรีทั้งหลายให้ต้องทำแบบเดียวกับตัวเขาเป็นอันขาด 

วัลลอฮุอะอฺลัม


อ.อะหมัด โต๊ะทิง
น้ำหมึกแห่งประชาชาติ
http://islamhouse.muslimthaipost.com

เป็นเพื่อน Line กับเรา