แชร์เถิด ถ้าอยากหาใครสักคนมาขอนิกะฮ์

5 กค. 61     1580

แชร์เถิด ถ้าอยากหาใครสักคนมาขอนิกะฮ์


ถาม : มุสลิมมะฮฺจะมีความผิดหรือไม่หากไม่แต่งงานกับมุสลิมมีนที่ดีแต่ไม่ใช่สเปคของเรา?

ตอบโดย: อ. มุรีด ทิมะเสน

อิสลามส่งเสริมให้พิจารณาเลือกบุคคลที่มีศาสนาเป็นลำดับแรกถึงแม้ว่าจะไม่ตรงกับความต้องการของตนเองก็ตาม

ท่านรสูลลุลลอฮฺ (ซ.ล.) เคยกล่าวไว้ว่า : 

“พวกท่านจงแต่งงานกับสตรีที่มีศาสนาเถิด ถึงแม้ว่านางจะเป็นทาสี ที่จมูกแหว่ง ผิวดำ แต่นางมีศาสนา ย่อมประเสริฐกว่า (สตรีที่มีทรัพย์, วงศ์ตระกูล หรือสวยแต่ไม่มีศาสนา)”

บางทีบุคคลที่เราจะแต่งงานด้วยนั้นอาจไม่ถูกใจตนเอง ครั้นพอได้ร่วมชีวิตคู่กันแล้ว อาจทำให้ตนเองเกิดความสุขในชีวิตคู่ก็เป็นได้ ครั้นหนึ่งทานนบีมุหัมมัด (ซ.ล.) เคยแนะนำท่านอุสามะฮให้แก่นางฟาฏิมะฮฺ ซึ่งเขาเป็นบุคคลที่ดีมีศาสนา แต่นางไม่ชอบเขากล่าวง่ายๆ ว่าเขาไม่ตรงกับสเป็คของนางในที่สุดนางจึงได้แต่งงานกับอุสามะฮฺ (ทั้งๆ ที่ไม่ชอบสักเท่าใดนัก) ภายหลังจากนั้นไม่นานนางฟาฏิมะฮพบกับทานรสูล (ซ.ล.) ว่า “พระองค์อัลลอฮฺทรงประทานความดีงามให้แก่เขา เพราะฉันมีความสุขที่สุดขณะใช้ชีวิตร่วมกับเขา”

ฉะนั้น บางทีบุคคลหนึ่งซึ่งมีศาสนา มีมารยาทอันดีงามถึงแม้ว่าไม่เป็นที่พอใจหรือไม่ตรงสเปคของตน อาจทำให้ชีวิตคู่ในอนาคตมีความผาสุกก็เป็นได้


จากหนังสือ เธอไม่อาย
http://islamhouse.muslimthaipost.com

เป็นเพื่อน Line กับเรา